Nieuws

Belangrijkste wijzigingen beleidsregels (NZa) voor gehandicaptenzorg

04 juli 2016

Vrijdag 1 juli heeft de NZa de beleidsregels voor 2017 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen voor de gehandicaptenzorg op een rij.

In de bijgevoegde circulaire (bijlage) vindt u een overzicht van de gepubliceerde beleidsregels en de belangrijkste wijzigingen. De tariefswijzigingen (indexeringen) zijn meegenomen in de nieuwe beleidsregels.

De belangrijkste wijzigingen voor de gehandicaptenzorg:

  • Opname van de proeftuinen "meerzorg" in een beleidsregel experiment proeftuinen meerzorg. De VGN heeft hier samen met het CCE voor geijverd. Het doel van deze beleidsregel is om met terug werkende kracht een experimenteerstatus toe te kennen aan zorgaanbieders die deelnemen aan de proeftuinen meerzorg 2.0, zodat hun reeds lopende experiment voortgezet kan worden.
  • Een tweede belangrijke wijziging waarbij de VGN nauw was betrokken, is dat er met ingang van 2017 een prestatie bijkomt: een integrale prestatie voor logeeropvang. De oude werkwijze waarbij zorgaanbieders de verblijfscomponent afspreken in combinatie met losse zorgfuncties komt te vervallen. Vanaf 2017 is dan sprake van een integraal tarief per logeerdag. De definitie van een dag logeeropvang is opgenomen in artikel 4.3. van de beleidsregel. De NZa heeft vijf nieuwe maximum beleidsregel-waarden voor logeren vastgesteld, te weten logeren vg, lg, lvg, zg en vv. De mate waarin behandeling of dagbesteding gedurende het logeren wordt geboden, verschilt in de praktijk per (sub)sector en per cliënt. In de prestatiebeschrijving is vermeld in welke mate rekening is gehouden met behandeling in de tariefstelling. Indien cliënten veel meer behandeling behoeven dan waarmee in de tariefstelling rekening is gehouden of dagbesteding ontvangen in combinatie met logeren, dan wordt deze zorg bekostigd op grond van de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg’ en kan dus apart worden toegevoegd aan de prestatie logeren. Als gevolg van de nieuwe prestatie voor logeren zijn met ingang van 2017 de NIC en NHC prestaties verblijfscomponent kortdurend verblijf vervangen door NIC’s en NHC’s bij de nieuwe logeerprestaties. Bij de NHC en NIC componenten voor logeren is rekening gehouden met compensatie voor bezettingsverliezen. Tevens tellen de dag van komst (voor acht uur 's-avonds) en de dag van vertrek als te declareren logeerdag.
  • Een derde wijziging betreft een toevoeging bij artikel 9 ‘Aan- en afwezigheid’. Deze maakt het mogelijk dat afwezigheidsdagen – onder bepaalde voorwaarden - ook gedeclareerd mogen worden wanneer de cliënt op een andere locatie van de zorgaanbieder binnen dezelfde rechtspersoon verblijft. Ook voor vpt is er een wijziging: voorheen mocht aan- en afwezigheid in geval van een vpt niet worden gedeclareerd. Met de wijziging van artikel 9 sluiten de NZa aan bij de regels voor aan- en afwezigheid in geval van een zzp. Het vpt is direct afgeleid van het zzp. Hiermee wordt voorkomen dat de vpt’s in gevaar komen van met name jeugdige cliënten die in de weekenden bij hun familie verblijven.

Klik hier voor alle beleidsregels op de website van de NZa.

Deze pagina is een onderdeel van: