Nieuws

Belastingdienst neemt zorginstellingen onder de loep die (een deel van) hun activiteiten onderbrengen in aparte B.V.'s

09 december 2013

Steeds meer zorginstellingen die (een aantal van) hun zorgactiviteiten hebben ondergebracht in één of meerdere B.V.’s worden momenteel door de Belastingdienst onder de loep genomen. De Belastingdienst neemt namelijk steeds vaker het standpunt in dat zorg-B.V.’s geen beroep (meer) kunnen doen op de zogenaamde zorgvrijstelling voor de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb).

Het advocatenkantoor Van Doorne heeft een artikel gepubliceerd over de vrijstelling van Vpb voor instellingen die zorgdiensten verlenen (zorgvrijstelling). Het artikel hebben we integraal mogen overnemen (zie bijlage). De Belastingdienst kijkt steeds kritischer naar B.V.'s die zorgactiviteiten verrichten en een beroep doen op de zorgvrijstelling. Structuren waar de Belastingdienst bijvoorbeeld nauwkeuriger naar kijkt zijn structuren met B.V.’s die zorgdiensten verlenen waarvan de enige aandeelhouder een (bestuurs)stichting is. In steeds meer gevallen neemt de Belastingdienst het standpunt in dat in een dergelijke structuur door de B.V.'s geen beroep kan worden gedaan op de zorgvrijstelling.

Recent heeft een advocaat-generaal van de Hoge Raad evenwel geconcludeerd dat de zorgvrijstelling ruim - en in het kader van haar doel - moet worden uitgelegd. Als de HR de advocaat-generaal volgt, kan de visie van de Belastingdienst waarschijnlijk geen stand meer houden.

Over de relevantie voor instellingen schrijft VanDoorne: Zorginstelling die zorgactiviteiten hebben ondergebracht in één of meerdere B.V.’s adviseren wij contact op te nemen met een fiscaal adviseur om zekerheid te verkrijgen over de eventueel toegepaste Zorgvrijstelling. In dit kader benadrukken we dat het doorgaans de voorkeur verdient de Belastingdienst over dit soort onderwerpen zelf actief te benaderen. Ook stichtingen die momenteel een beroep doen op de Zorgvrijstelling, maar niet direct zelf zorg verlenen, adviseren wij contact op te nemen met een fiscaal adviseur, zodat kan worden bekeken of actie richting de Belastingdienst noodzakelijk is.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: