Nieuws

Bemiddelingsroute bij geschillen over verhoging looncomponent tarieven sociaal domein

21 januari 2022

Mede namens het ministerie van VWS en de werkgevers in de zorg riep de VNG gemeenten eind vorig jaar op de looncomponent in de tarieven voor Wmo-ondersteuning en jeugdhulp per 1 januari 2022 te verhogen met 1,13 %. Wat als u met gemeenten geen overeenstemming kunt bereiken over deze tariefsverhoging? Over de bemiddelingsroute bij conflicten of discussies zijn nu landelijke afspraken gemaakt.

jongen houd zilveren spaarpot omhoog

Het ‘Regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet’ is het eerste aanspreekpunt wanneer partijen in onderling overleg niet tot overeenstemming komen over de verwerking van de 1,13% in de looncomponent van de gemeentelijke tarieven voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Dat verloopt als volgt:

  1. Een aanbieder of een gemeente dient een signaal in bij de helpdesk van het Regioteam (via regioteam@i-sociaaldomein.nl) of direct bij Peter Paul Doodkorte (coördinator vanuit het regioteam; peterpaul.doodkorte@i-sociaaldomein.nl/06-53165996). Daarop wordt een gesprek met de betrokken partijen georganiseerd.
  2. Als het bemiddelingstraject via de Regioadviseur niet tot overeenstemming leidt, kan de Regioadviseur de relevante koepelorganisaties, de VNG en/of VWS betrekken als dit naar inschatting van de Regioadviseur kan helpen om de lokale partijen op een lijn te krijgen.

Mocht dit niet baten en het conflict ondanks bemiddelingspogingen niet wordt opgelost, kunnen de lokale partijen samen afspreken het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Sociaal Domein. Of staat de gang naar de rechter open. 

 

 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch