Nieuws

Benchmark Care 2016 van start

04 maart 2016

Berenschot is gestart met de Benchmark Care 2016. De centrale vraag van de benchmark luidt: Hoe verhouden de overhead, het primair proces en de productiviteit van uw organisatie zich tot die van andere organisaties in de langdurige zorg? U kunt zich tot en met uiterlijk vrijdag 8 april inschrijven via de website van Berenschot.

Wat weet u straks meer?

Na afronding van het benchmarkonderzoek:

  • heeft u inzicht in de omvang van uw overhead, primaire proces en productiviteit in vergelijking met vergelijkbare instellingen;
  • heeft u inzicht in de factoren die de overhead van uw organisatie verhogen of verlagen;
  • heeft u aanknopingspunten voor een aanpak om de overhead van uw instelling in balans te brengen;
  • kunt u verantwoording afleggen aan uw financiers, uw Raad van Toezicht en de cliëntenraad over de doelmatigheid van de besteding van uw middelen.

Visie van de VGN

Verschillende VGN leden hebben behoefte aan een vergelijking van de eigen organisatie met die van andere aanbieders. En een aantal VGN leden heeft eerder deelgenomen aan de Benchmark Care. Inzicht in het eigen functioneren helpt bij het maken van keuzes in de eigen organisatie. Een benchmark kan daarbij nuttig zijn en om die reden attenderen wij u op dit instrument. De VGN maakt daarbij geen keuze voor het instrument benchmark, en maakt ook geen keuze voor een specifiek benchmarkinstrument van een specifieke partij.

Meer informatie

Meer informatie over aanpak, kosten, opbrengsten en inschrijving kunt u vinden in de bijlage bij dit artikel en op de website van Berenschot

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga