Nieuws

Beperkte stijging ziekteverzuim

15 augustus 2016

Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is sinds 2015 langzaam aan het stijgen. Ook in het tweede kwartaal is het verzuim 5,32% gestegen. Al is deze stijging met 0,04 procent heel gering. Toch is het verzuim sinds 2012 niet meer zo hoog geweest.

De stijging van het verzuimpercentage wordt alleen veroorzaakt door langdurig verzuim. Het verzuimpercentage van werknemers ouder dan 55 jaar is hier voornamelijk verantwoordelijk voor. Deze leeftijdsgroep blijft ook dit kwartaal weer in aantal groeien. Opvallend is dat de meldingsfrequentie nog steeds daalt, terwijl de gemiddelde duur van het verzuim met 23.9 dagen nog nooit zo hoog is geweest. In alle zorgbranches is het verzuim gestegen.

Best scorende instellingen

Ongeveer een kwart van de instellingen kent echter lagere verzuimcijfers dan het branchegemiddelde. Zo is het verzuim bij Nieuw Unicum in één jaar tijd fors gedaald. Andere instellingen zoals Gemiva SVG en JP van den Bent hebben al jaren een laag verzuimpercentage. Hoe zij dat doen is beschreven in de Vernet Inspiratiegids 2016. Deze gids is een initiatief van Vernet om goede voorbeelden, kennis en ervaringen rond het beheersen van ziekteverzuim met elkaar te delen. Mogelijk biedt deze gids nieuwe inzichten en aangrijpingspunten voor beleid.

De verzuimcijfers voor de Gehandicaptenzorg worden verzameld met het Vernet Verzuimnetwerk, dankzij de bij Vernet aangesloten zorgorganisaties. Zij ontvangen per kwartaal informatie over het verzuim in hun organisatie, gespiegeld aan branchecijfers.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: