Nieuws

'Bespreekbaar maken van seksualiteit helpt misbruik voorkomen'

26 februari 2013

Zorg ervoor dat er tussen mensen met een beperking en hun begeleiders regelmatig over seksualiteit wordt gesproken. Daarmee vergroot je de kans op het opsporen of het voorkomen van seksueel misbruik. Op die manier zijn bij Bartiméus, een organisatie die is gespecialiseerd in leven met een visuele beperking, verschillende onbekende gevallen van seksueel misbruik aan het licht gekomen en konden andere gevallen vroegtijdig worden opgespoord. Zo blijkt uit een reportage in de nieuwe Markant, de editie van maart 2013.

Bartiméus laat cliënten, teamleden en managers regelmatig lijsten invullen met expliciete vragen over relaties, intimiteit en seksualiteit. Mede op basis van deze antwoorden wordt het preventiebeleid voor seksueel misbruik bepaald. Ook heeft de organisatie speciale aandachtsfunctionarissen die het onderwerp seksualiteit voortdurend onder de aandacht brengen.

Begeleiders moeten seksualiteit als het ware bij het aardappels schillen met hun cliënten kunnen bespreken. Als ze zich daar ongemakkelijk bij voelen en ‘handelingsverlegen’ zijn, worden ze daarbij begeleid. Centrale aandachtsfunctionaris Christel van der Horst: ‘Het hoeft in de gesprekken met de cliënten niet gelijk heel zwaar te zijn. Het kan ook gaan over wat ze gezien hebben bij Goede tijden, slechte tijden. Het moet ter sprake komen als een normaal onderdeel van het leven.’

Maartnummer Markant
Verder in de nieuwe Markant, editie maart 2013:

Interview: Hilair Balsters
Hilair Balsters, zelf werkzaam in de gehandicaptenzorg, had een hechte band met zijn zus Marie-José, die het syndroom van Down had. Zo leerde hij de zorgverlening van een andere kant kennen. Hij wil begeleiders aan het denken zetten. 'Wonen cliënten op je werkplek of werk jij op hun woonplek?'

Reportage: Praten over seksualiteit
Hoe voorkom je seksueel misbruik bij cliënten? Bartiméus maakt relaties, intimiteit en seksualiteit voortdurend onderwerp van gesprek. Dat hoeft niet gelijk heel zwaar te zijn. 'Het kan ook tijdens het aardappels schillen.'

Besturen: Anno 2013
Gehandicaptenzorginstellingen moeten veel meer dan voorheen zaken doen met externe partijen en aanpalende sectoren. Moeten bestuurders daarom aan andere eisen voldoen? Pauline Meurs: 'De gehandicaptensector is altijd in verandering geweest.'

Reportage: OV-coach
Met een app op een iPod kunnen kinderen met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Groningse gemeenten stellen de OV-coach al beschikbaar. Melissa hoeft nu niet meer met het speciale busje naar school.

Reportage: Nieuw Woelwijck
Nieuw Woelwijck wijkt bewust af van het streven om iedereen te laten deelnemen aan de samenleving. Ook de nieuwbouw past bij de visie van een beschermde dorpsgemeenschap. 'Wij richten ons op een speciale groep.'

Kennis en Onderzoek: Meedoen met een beperking
Er gaapt een kloof tussen het beleid om te streven naar vermaatschappelijking van mensen met een beperking en de mate waarin zij daadwerkelijk meedoen. Hoe komt dat en moet dat altijd anders? Er zijn twee onderzoeken naar gedaan. 'Verandering en ontwikkeling zijn voor mensen zelf niet altijd het belangrijkste in hun leven.'