Nieuws

Beter berichtenverkeer met 'scrum'

09 september 2016

Om het berichtenverkeer op orde te krijgen koos de gemeente Apeldoorn voor een intensieve samenwerking ‘in de keten’. Eind 2015 werd een scrumteam in het leven geroepen voor de implementatie van het iJw- en iWmo-berichtenverkeer. De aanpak leidde tot een snelle en soepele afstemming met zorgaanbieders. 

Logo gemeente apeldoorn

De gemeente Apeldoorn werkt met scrum: een projectaanpak om met een multidisciplinair team snel resultaat te boeken. Voor elk project dat waarde voor de klant wil creëren, is scrum een geschikte methode. Een essentieel onderdeel van de methode is afstemming met eindgebruikers zodat zeker is dat het resultaat voldoet aan de klantbehoefte.

Het resultaat van de samenwerking is een protocol, dat voortkwam uit de geleerde lessen. Dit ‘recept’ is vervolgens aan alle andere Wmo- en Jeugdzorgaanbieders gecommuniceerd zodat zij relatief snel met de eerste berichten aan konden sluiten op de gemeente. Hiermee is het berichtenverkeer niet meer alleen een ICT-feestje, maar bepaalt het werkveld wat het wil. De business is in de lead gekomen. Het gaat immers om de bestuurder en de mensen die met de auto moeten rijden, minder om wat er onder de motorkap zit.

Lees het volledige bericht op de website van i-standaarden.

Het Zorginstituut publiceert op haar website een reeks interviews waarin een succesvolle aanpak om gegevensuitwisseling te verbeteren wordt belicht. 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga