Nieuws

Bijeenkomst Gehandicaptenzorg@Work over imago

In navolging op de bijeenkomst die eind februari in Zwolle plaatsvond, organiseren wij nog een Gehandicaptenzorg@Work bijeenkomst over imago voor HR- en communicatieadviseurs op 16 april in Leiden.

Een betere reputatie begint bij jezelf

Reputatie is voor zorgorganisaties actueler dan ooit. In de zorg draait het meer en meer om voorkeur en vertrouwen: wie wint de gunst van de cliënt en hoe bouwen we tegelijkertijd aan een goede relatie met uiteenlopende stakeholders als medewerkers, stagiaires, artsen, cliëntenraden, de IGJ, belangenorganisaties, toezichthouders en zorgverzekeraars?

We worstelen met de vraag, hoe wij onszelf positief op de kaart kunnen zetten. Tegen de achtergrond van steeds krapper wordende arbeidsmarkt en daarmee schaarste aan goed en gespecialiseerd personeel is dat bittere noodzaak. Een sterke reputatie werkt immers als een magneet voor cliënten, (nieuwe) medewerkers en de samenleving.

Wat is het imago van de gehandicaptenzorg?

Er zijn vooroordelen, waar we last van hebben. Welk beeld hebben mensen van de gehandicaptenzorg? Snappen mensen voldoende wat werken in de gehandicaptenzorg inhoudt? Laten we samen genoeg zien hoe prachtig het werk is? Met andere woorden, wat is het imago van de gehandicaptenzorg en hoe kijken wij daar eigenlijk zelf naar?

Tijdens de bijeenkomst zal Arjan Hoek van de Reputatiegroep, ons handvatten aanreiken, hoe we op sectorniveau en op organisatieniveau (samen) kunnen werken aan een onderscheidende positie en een sterk imago. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden uit de zorg, wordt een aantal thema’s behandeld:

  • offensief: hoe spelen wij als gehandicaptensector in op de veranderende context? Hoe laten we het beste van onszelf zien als sector als geheel en als instellingen in het bijzonder (niet alleen met best practices en innovaties, maar ook onze dagelijkse kwaliteit en de goede zorg voor onze cliënten)?
  • defensief: hoe gaan we om met negatieve beelden over onze branche (VGN) en met issues bij individuele leden?
  • arbeidsmarkt: hoe zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke sector zijn/ worden, die voldoende medewerkers aantrekt en bindt? 

Website Werken in de Gehandicaptenzorg

Tijdens de bijeenkomst vertellen wij meer over hoe jij de nieuwe website Werken in de Gehandicaptenzorg optimaal kunt gebruiken. Een website die tot stand gekomen is met behulp van verschillende mensen uit het ‘zorgveld’. Een website die bijdraagt aan het imago en zorgorganisaties helpt bij het aantrekken van nieuw personeel!

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de bijeenkomst en het aanmeldformulier vindt je op de VGN website. Voor aanmelden voor 16 april ga je naar: https://www.vgn.nl/artikel/27365.

We ontmoeten je graag tijdens de bijeenkomst!

Deze pagina is een onderdeel van: