Nieuws

BoZ vraagt bij informateur aandacht voor toekomstbestendige zorg

18 januari 2024

ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), hebben een brief gestuurd naar de informateur waarin zij een aantal aanbevelingen doen voor het realiseren van toekomstbestendige zorg. De oproep is om deze aanbevelingen te vertalen in een krachtige zorgparagraaf in het nieuwe regeerakkoord.

Kamervoorzitter Roelien Kamminga overhandigt de opdracht aan informateur Ronald Plasterk
Kamervoorzitter Roelien Kamminga overhandigt de opdracht aan informateur Ronald Plasterk

De partijen willen de komende jaren stevig uitvoering geven aan de noodzakelijke transformatie van zorg, maar hebben daar de hulp van de overheid bij nodig.

Uitdaging

De stijgende zorgvraag en de stijgende overheidsuitgaven zijn belangrijke uitdagingen voor het nieuwe kabinet. VGN, ActiZ, de Nederlandse ggz, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) doen vier aanbevelingen aan informateur Ronald Plasterk om tot toekomstbestendige zorg te komen.

“In onze branches werken ruim 1 miljoen mensen die dagelijks zorg en ondersteuning bieden aan patiënten en cliënten. De zorgsector kan de problemen in de gezondheidszorg niet alleen oplossen, wij hebben u hard nodig”, schrijft BoZ-voorzitter Anneke Westerlaken. 

De vier aanbevelingen zijn:

1. Health in all policies

De partijen vragen het nieuwe kabinet om te helpen de vraag naar zorg te beperken door te investeren in gezondheid. Zij adviseren daarbij een coördinerend minister die de verantwoordelijkheid en het mandaat krijgt om de draai naar meer gezondheid in de samenleving te realiseren.

2. Maak werken in de zorg aantrekkelijk

Maatschappelijk blijft de erkenning en beloning voor werken in de zorg achter. De BoZ roept het nieuwe kabinet daarom op om werk te maken van werken in de zorg. Het gaat daarbij om meer salaris, een betere vergoeding van regulier en strategisch opleiden en meer vertrouwen.

“Wij vragen het nieuwe kabinet om te helpen bij het dichten van de loonkloof van specifieke groepen zorgprofessionals en medewerkers door extra geld voor de arbeidsvoorwaarden in de zorg beschikbaar te stellen. En het werkplezier van zorgprofessionals en -medewerkers te vergroten.”

3. Geef digitalisering vleugels

De BoZ ondersteunt de uitgangspunten zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan en werkt samen aan brede opschaling en toepassing van hybride zorg. De partijen willen het komende jaar grote stappen zetten om de digitaliseringsagenda op orde te brengen, zoals afgesproken in het IZA. Zij vragen het nieuwe kabinet om steun en financiële middelen voor deze aanpak.

4. Draag bij aan een groene zorgsector

Uit eerste berekeningen blijkt dat de plannen voor zorg met een minimale impact op het klimaat, milieu en leefomgeving in 2050 een geschatte eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro vragen. En tot structurele jaarlijkse meerkosten van 350 tot 650 miljoen euro. Zorgaanbieders hebben dan ook de overheid en het bedrijfsleven nodig om echt duurzaam te kunnen worden.

“Wij vragen het nieuwe kabinet ons te helpen om daadwerkelijk meters te maken in het realiseren van de doelen van de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg. Bijvoorbeeld door ruimere mogelijkheden voor het gebruik van fondsen voor verminderen van CO2-uitstoot en een aanpak om zoveel mogelijk circulair te werken.”

Lees hier de volledige brief van de BOZ 

Bron: Skipr.nl

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: