Nieuws

Branches reageren op voorgenomen wijzigingen Bouwbesluit

14 september 2016

De overheid bundelt een aantal met elkaar samenhangende wetten en besluiten tot één nieuwe ‘Omgevingswet’. Alle hebben te maken met de ‘leefomgeving’, zoals ruimtelijke ordening en bouwen. Ook het Bouwbesluit wordt hierdoor aangepast en in het geheel opgenomen. Reden voor de VGN om inhoudelijk te reageren op met name het aspect van de brandveiligheid.  

Het kabinet wil komen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten: het Besluit bouwwerken leefomgeving (in feite de omzetting van het huidige Bouwbesluit), het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.
Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt algemene rijksregels voor activiteiten als het in stand houden, bouwen en slopen van bouwwerken. Hieronder vallen ook veel regels die te maken hebben met brandveiligheid. Met name vanwege dit aspect heeft de VGN samen met de andere branches in de langdurige zorg gereageerd op de zogenoemde internetconsultatie. Daarin kunnen we onze visie op deze ontwikkelingen aangeven.

We reageren als brancheorganisaties beleidsmatig en we verwijzen naar enkele andere, meer technische reacties van o.a. de Carantegroep en van Brandweer Nederland. We vinden dat het nieuwe Besluit meer moet ingaan op de risicogerichtheid met aandacht voor gelijkwaardige oplossingen. We attenderen op brandgevaarlijke situaties in de thuissituaties (wie is nu waarvoor verantwoordelijk) en we benoemen enkele veel voorkomende knelpunten in de praktijk die volgens ons met dit nieuwe Besluit opgelost moeten worden.

Onze reactie kunt u in de bijlage lezen. Desgewenst kunt u het hele concept van het nieuwe Bouwbesluit lezen via deze link.

Voor achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: