Nieuws

Brochure jaarverantwoording boekjaar 2021

17 februari 2021

Het Ministerie van VWS heeft een brochure gemaakt over de jaarverantwoording voor het boekjaar 2021. Met de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) volgend jaar vormt 2021 namelijk een overgangsjaar.

cover openbare jaarverantwoording over de bedrijfsvoering van zorgaanbieders

De brochure (zie bijlage) licht toe hoe de openbare jaarverantwoording over het boekjaar 2021 plaatsvindt. De doelgroep (wie er wel en niet moet verantwoorden) blijft gelijk, net als de informatie die openbaar moet worden gemaakt blijft gelijk aan de Regeling verslaggeving Wtzi. Ook in de manier waarop de openbaarmaking van deze informatie kan plaatsvinden, wijzigt niet. Toch zijn er wel enkele veranderingen.

Wijzigingen

Op 9 juni vorig jaar heeft de Eerste Kamer de AWtza aangenomen. Hoewel de AWtza per 1 januari 2022 in werking treedt, heeft de wet wel enkele gevolgen die raken aan de financiële en bedrijfsmatige gegevens over boekjaar 2021.
Zo worden de antwoorden op de gehele vragenlijst openbaar, terwijl eerder bepaalde gegevens niet openbaar waren. Daarnaast zijn er wijzigingen in hoe vanaf 1 januari 2022 uitstel kan worden gevraagd voor het tijdig openbaar maken en hoe het toezicht op de inhoud en tijdige openbaarmaking van de jaarverantwoording is geregeld. Meer informatie hierover vindt u in de hoofdstukken 7 (wijze van openbaarmaking) en 9 (toezicht op het niet nakomen van de regels omtrent de openbare jaarverantwoording) van de brochure.

Boekjaar 2022

De inwerkingtreding van de AWtza per 1 januari 2022 brengt de nodige veranderingen met zich mee voor wie openbare verantwoording over het boekjaar 2022 moet gaan afleggen en waarover. Ruim vóór 1 januari 2022 volgt hierover meer informatie.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: