Nieuws

CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 algemeen verbindend verklaard

08 december 2020

De CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit treedt in werking op 9 december, de dag na de datum van plaatsing van het besluit in de Staatscourant, en vervalt met ingang van 1 oktober 2021. De algemeen verbindend verklaring heeft geen terugwerkende kracht.

voorkant cao boekje

De gevolgen van het AVV-besluit zijn dat alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de gehandicaptensector die in strijd zijn met de AVV-CAO nietig zijn. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-CAO.

In de bijlage is de publicatie van het besluit van de minister in de Staatscourant opgenomen.

Heeft u vragen over de interpretatie/toepassing van de CAO Gehandicaptenzorg dan kunt u, indien u de vraag stelt namens een lidinstelling van de VGN, contact opnemen met de CAO-helpdesk van de VGN via caohelpdesk@vgn.nl of via 030 – 27 39 719 (maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur). 

 

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: