Nieuws

Cliëntvertrouwenspersoon is ervaringsdeskundig luisterend oor

10 september 2012

Mireille de Beer en Lian Nuyten van de belangenvereniging LFB Nederland zijn gestart als cliëntvertrouwenspersoon (CVP) bij S&L Zorg, zorgcentra voor mensen met een verstandelijke beperking. Uniek aan deze samenwerking is de ervaringsdeskundigheid van Mireille de Beer, zij heeft naast haar professionele ervaring ook ruimschoots ervaringen als cliënt.

Er gaat veel goed in de zorgverlening van S&L zorg, maar er gaat ook wel eens iets mis; het blijft immers mensenwerk. Tot op heden kon een bewoner met klachten terecht bij een medewerker, echter nu is er een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet een Cliëntvertrouwenspersoon?
Mireille en Lian: “Ervaart de bewoner een probleem, dan kan het zijn dat hij hulp nodig heeft bij het oplossen van het probleem. Die hulp kan niet altijd door de medewerkers van S&L zorg zelf gegeven worden, bijvoorbeeld omdat de bewoner dit zelf zo niet wil. Daarom heeft S&L zorg een CVP-er aangesteld. De CVP-er is in eerste instantie een luisterend oor voor de bewoner met een klacht. De CVP-er kan de bewoner helpen bij het formuleren van wat hem dwars zit en kan, als de bewoner dit wenst, ook bemiddelen tussen partijen die betrokken zijn. De CVP-er is op de hoogte van de rechten van de bewoners en kan hen daarin adviseren. Met de ervaringen van de CVP-er kan deze ook de organisatie adviseren om de zorgverlening te verbeteren. Op deze manier wordt de kwaliteit van de zorgverlening verbeterd.”

Bewoners zijn niet verplicht zich tot de CVP-er te wenden als zij een klacht hebben. Naast de eigen begeleiders zijn er ook andere medewerkers aan wie de bewoner zijn of haar hart kan luchten. Je kunt daarbij denken aan de pedagoog of bijvoorbeeld ook de pastoraal medewerker. De CVP-er is echter specifiek geschoold om zo goed mogelijk om te gaan met klachten van bewoners. De CVP-er versterkt zo de mogelijkheden van bewoners om voor zichzelf op te komen.

Laagdrempelig
Algemeen directeur/bestuurder van S&L Zorg Marc Bindels: “S&L Zorg wil de drempel voor bewoners zo laag mogelijk hebben. Op die manier hopen we dat als een bewoner iets dwars zit, hij of zij het eerder meldt, zodat sneller en effectiever hulp geboden kan worden. Die lage drempel hebben we gevonden in de persoon van Mireille de Beer. Mireille heeft zelf een licht verstandelijke beperking. Zij is ervaringsdeskundig. Daarnaast is zij voor bewoners heel makkelijk in de communicatie. Bewoners zullen zich bij haar niet snel geremd voelen.” Hoewel Mireille zich goed verdiept heeft in wat de taken zijn van een CVP-er, heeft ze voor dit belangrijke werk wel hulp nodig en die hulp biedt haar coach, Lian Nuyten. Op deze manier kunnen zij cliënten snel en goed helpen in de vertrouwelijke sfeer.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen