Nieuws

Continuïteit van zorg voor forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking

03 september 2012

In maart van dit jaar heeft de VGN een projectvoorstel ingediend bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor een onderzoek "Continuïteit van zorg aan forensische cliënten met een verstandelijke beperking". Het ministerie heeft inmiddels subsidie toegekend voor de eerste fase van het onderzoek: een inventarisatie waarin de problematiek in kaart wordt gebracht. Deze fase is nu begonnen.

Afhankelijk van de resultaten van deze verkenning wordt  tijdens een implementatiefase een antwoord gezocht op de vraag op welke wijze "detentieschade" bij deze doelgroep zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Het project wordt uitgevoerd door de Rebelgroup in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De Rebelgroup zal het project uitvoeren in samenwerking met bureau HHM.

Aan het project werken verder mee STEVIG, Orthopedagogisch BehandelCentrum De la Salle Koraal, de Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid, de Hartekampgroep, de directies Forensische Zorg en Gevangeniswezen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wanneer u ingelogd bent krijgt u toegang tot het volledige projectvoorstel.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: