Nieuws

De eerste effecten van de Ketenveldnorm op casusniveau

Leestijd: 2 minuten
04 maart 2021

William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors hebben veel met elkaar gemeen. Ze zijn alle zes mannen van middelbare leeftijd met psychiatrische problemen, ze zijn verslaafd, ze zijn allemaal herhaald in aanraking geweest met justitie, hebben geen van allen een stabiele woonsituatie en vertonen alle zes agressief gedrag waardoor er veel overlastmeldingen zijn en mensen uit hun omgeving angstig zijn. De afgelopen decennia waren veel mensen en organisaties betrokken bij William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors. Denk aan de politie, de zorg, justitie en gemeenten.

Logo Ketenveldnorm

William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors hebben nog een belangrijke overeenkomst. Ze zijn nu alle zes geïncludeerd in de Ketenveldnorm. Dat betekent dat samenwerkende partners in het zorg- , sociaal- en veiligheidsdomein voor ieder van hen een levensloopaanpak afgesproken is. William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors krijgen vanuit die levensloopaanpak intensieve zorg en ondersteuning. Niet alleen  voor hun psychiatrische problemen, maar ook bij hun schulden, hun woonprobleem en inkomen.

Onderzoeksbureau Significant Public heeft in opdracht van het landelijke project voor implementatie van de Ketenveldnorm onderzoek gedaan naar de situaties van William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors. Doel van dit onderzoek was om de zes verhalen van deze mannen ‘op te tekenen’ en inzicht te krijgen in het (maatschappelijke) effect en de (maatschappelijke) kosten van de verschillende interventies die vanuit de levensloopaanpak van de Ketenveldnorm voor hen zijn ingezet.

William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors worden op het moment van onderzoek één jaar ondersteund vanuit de Ketenveldnorm. Het onderzoek van Significant Public geeft een eerste voorzichtige indicatie van de maatschappelijke kosten en baten van de levensloopaanpak en een eerste doorkijk in de werking van de aanpak. Zo blijkt bijvoorbeeld dat ketenpartners (zorg, justitie en gemeente) elkaar door de Ketenveldnorm beter weten te vinden, waardoor het vaker lukt om een casus ‘vast te houden’ en tot nieuwe oplossingen te komen. De analyse laat tegelijkertijd ook zien dat het werken met deze doelgroep écht veel van betrokken professionals vraagt, dat het benodigde aanbod niet altijd beschikbaar is. De analyse en de verhalen van William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors zijn gebundeld in het rapport: Monitoring Ketenveldnorm; de eerste effecten van de Ketenveldnorm op casusniveau.

Wil je meer weten over de levensloopaanpak, over de mensen voor wie die aanpak bedoeld is en wat werkt en (nog) niet werkt vanuit deze aanpak? Lees dan het rapport: Monitoring Ketenveldnorm; de eerste effecten van de Ketenveldnorm op casusniveau. De stuurgroep die de implementatie van de Ketenveldnorm in alle regio’s in Nederland ondersteunt is erg blij met dit rapport. Het geeft op een herkenbaar beeld van de rol en het effect van de Ketenveldnorm en is bovendien leuk om te lezen. Het rapport roept allerlei vragen op en vraagt om meer onderzoek. Het komende jaar wordt dit onderzoek geïntensiveerd. De verwachting is dat we daarmee echt richtinggevende uitspraken kunnen doen over de werking van de aanpak van de Ketenveldnorm èn de maatschappelijke baten en kosten.

Wil je meer weten?Wil je meer weten over de Ketenveldnorm of de stand van zaken? Neem contact op met Willemijn Verhave (wverhave@vgn.nl) of Marloes van Es (mves@denederlandseggz.nl) of één van de projectleiders van de regio’s. Zie ook www.continuiteitvanzorg.nl