Nieuws

De ontwikkeling en positionering van de KDC's in het zorglandschap

14 oktober 2016

'Het KDC-landschap is springlevend'. Dit is de belangrijkste conclusie die de onderzoekers van Andersson Elffers Felix (AEF) trekken in het rapport Positionering en (door)ontwikkeling KDC's. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het vervolgonderzoek impactanalyse KDC's dat de VGN in de afgelopen maanden heeft laten uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt verder dat de stelselwijziging naast positieve effecten ook behoorlijk wat knelpunten oplevert voor KDC's, vooral in de financiering van de behandeling die KDC's bieden aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking.

Dit onderzoek is een vervolg op de Impactanalyse KDC’s die AEF in 2014 heeft uitgevoerd. Ten tijde van dat onderzoek bestond de angst dat de stelselwijziging erin zou resulteren dat Kinderdienstencentra (KDC’s), en daarmee hun expertise van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking, zouden verdwijnen. Anderhalf jaar na de transitie blijkt dat KDC’s nog steeds stevig verankerd zijn in het zorglandschap. Het aantal KDC’s dat gesloten is, is beperkt. Het aantal kinderen dat naar een KDC gaat lijkt eerder te zijn toegenomen. Vooral het aantal kinderen dat naar een satellietlocatie (dit is een locatie bij een school of de kinderopvang) gaat is toegenomen. 

Tarieven Jeugdhulp en MPT zijn niet kostendekkend 

De financiering van de behandeling die KDC's bieden blijft een grote zorg. Veel gemeenten hanteren tarieven die niet kostendekkend zijn. Ook van het MPT, dat halverwege 2017 voor alle Wlz-kinderen ingevoerd zal worden, zijn er nu al signalen dat het niet toereikend om behandeling aan deze thuiswonende kinderen te kunnen bieden. Ook de hoge administratieve lasten zijn een knelpunt voor de KDC’s, vooral doordat zij met veel verschillende financiers te maken hebben die verschillende eisen stellen.

KDC's staan voor integrale hulp  

Een 'KDC' is veel meer dan een locatie. KDC's staan voor integrale hulp. De onderzoekers adviseren de KDC's om in de communicatie naar verschillende opdrachtgevers om dit beter zichtbaar te maken en hun expertisefunctie - voor wijkteams, het onderwijs en andere professionals - verder te ontwikkelen. Daarnaast adviseren de onderzoekers om in de communicatie de verschillen tussen de doelgroepen waar een KDC jeugdhulp en/ of zorg aan biedt helder te maken voor hun verschillende opdrachtgevers. 

De komende tijd gaat de VGN de resultaten van het onderzoek delen met VWS en de VNG. In overleg met de leden wordt bekeken op welke wijze de aanbevelingen van de onderzoekers in de praktijk kunnen worden benut. 

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: