Nieuws

De Transformatie: 'Heb aandacht voor mensen met LVB'

08 september 2016

De nieuwste editie van het digitale magazine 'De Transformatie' staat in het teken van mensen met een licht verstandelijke beperking. We besteden hier specifiek aandacht aan, omdat dit een groep is die zich niet altijd automatisch meldt aan uw gemeenteloket. Maar ook omdat er in de zorg en ondersteuning voor hen nog veel winst te halen is.

Bijvoorbeeld voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Voor hen ontbreekt het vaak nog aan een integrale aanpak over de verschillende domeinen heen.

In deze editie van De Transformatie:

  • Een artikel over wat een licht verstandelijke beperking inhoudt. 
  • De rubriek 'Van wet naar praktijk' over de wet met de norm van de verantwoorde werktoedeling en het professionaliseren van de jeugdhulp.
  • De rubriek 'In gesprek met' over Ayse Tan. Een jonge vrouw van 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand. 'Kijk naar de individuele persoon en maak daar een aanpak voor'.
  • De rubriek 'Werken aan werk' over Jobstap, een stichting die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar regulier werkt.
  • De rubriek 'Zo doen we dat in Nijmegen' over de Nijmeegse aanpak van het sociaal domein.

Over de Transformatie

De Transformatie is gericht op medewerkers van gehandicaptenzorgorganisaties en medewerkers van gemeenten. Doel is om inzicht te krijgen in elkaars wereld.

Deze pagina is een onderdeel van: