Nieuws

De Witte Hoeve: Bezoek is altijd welkom gebleven, maar onder strikte voorwaarden

11 mei 2020

In de serie 'Hoe gaat het nu bij' laten we organisaties in de gehandicaptenzorg aan het woord over de versoepeling van de bezoekregeling. En over de manier waarop ze het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers proberen te beperken. In deze aflevering: Zorgboerderij De Witte Hoeve.

mensen lopen met ezels op de stoep
Zorgboerderij De Witte Hoeve

Zorgboerderij De Witte Hoeve in Oploo (Noord-Brabant) is vanaf het moment dat de VGN op 23 maart de bezoekregeling 'nee, tenzij' introduceerde, ruim omgegaan met de invulling van 'tenzij'. Op de zorgboerderij wonen 15 volwassen zorgvragers met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, die daar ook hun dagbesteding vinden in de vorm van het verzorgen van dieren en het onderhouden van moestuinen.

Ruimte voor bezoek

Richelle Wittenberg, teamcoördinator, omschrijft de zorgboerderij als kleinschalig, intern gericht, en vrij gelegen in een bosrijk gebied. 'Een luxe die niet elke organisatie heeft', erkent ze. De begeleiders van De Witte Hoeve kunnen relatief makkelijk een één op één wandeling of fietstochtje met een bewoner organiseren. Iets dat lang niet elke organisatie kan aanbieden aan haar bewoners. En juist die omstandigheden maken het ook dat bezoekers altijd welkom zijn gebleven.

Recht om familie te zien

'Wij kunnen het niet over ons hart verkrijgen om geen bezoek toe te staan. Of om alleen bezoek te organiseren voor de bewoners van wie we anders moeilijk gedrag verwachten. Dat zouden we niet eerlijk vinden ten opzichte van de rest. Gelukkig werd dat ook niet afgedwongen in de bezoekersregeling van de VGN. Iedereen heeft het recht om zijn familie te zien.' 

Strikte regels

Over dat standpunt hoefden Richelle en de bestuurder van De Witte Hoeve, Frida Janssen, niet lang na te denken. De uitvoering was een ander verhaal. En dus werden er strikte regels opgesteld. Zo mogen er niet meer dan twee bezoekers per dag op De Witte Hoeve komen, wat inhoudt dat bezoek geregistreerd wordt. Bezoekers moet zich het liefst een dag van te voren aanmelden, maar uiterlijk voor 10 uur 's ochtends om het dagritme van de bewoners zo min mogelijk te verstoren. Ook mogen de bezoekers niet op het terrein van De Witte Hoeve komen. Een begeleider loopt daarom met de bewoner mee naar een afgesproken plek waar de ontmoeting plaatsvindt. Vervolgens blijven de bewoner en zijn bezoek maximaal anderhalf uur samen buiten. Uiteraard gelden daarbij ook de regels zoals die voor iedereen gelden.

Verantwoordelijkheid

En bovenal, voegt Richelle toe: 'Wij hebben de verantwoordelijkheid voor onze bewoners, dus wij bepalen of iemand wel of niet mag komen. Als we merken dat deze constructie te ingewikkeld is voor een cliënt, gaat bezoek niet door. Ook bij twijfel over iemands gezondheid staan we bezoek niet toe.' Maar deze situaties zijn tot nu toe niet voorgekomen. 'Juist omdat wij niemand het recht ontnemen om familie of verwanten te ontmoeten, zien we veel verantwoordelijkheid en begrip bij familieleden. De wetenschap dat als je vandaag niet kunt komen, je morgen of overmorgen wel kunt komen, geeft rust.'  

Risico

Het beleid bracht ook risico's met zich mee, maar de medewerkers van De Witte Hoeve zijn zich ervan bewust dat zij zelf een grotere besmettingsbron voor de bewoners vormen dan de familie. 'Alle medewerkers staan achter onze keus om de bezoekersregeling zo in te vullen. Het is misschien iets onduidelijker dan een strikt nee, maar dit past het best bij onze bewoners.'

Hoe gaat het nu bij...

In de serie Hoe gaat het nu bij... leest u ook de verhalen over andere instellingen in de gehandicaptenzorg ten tijde van corona.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: