'De Zorg Brandveilig' presenteert model risicogestuurde brandveiligheid

Het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid is het nieuwste model voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg. U kunt het gebruiken om een eerste diagnose te maken van de brandveiligheidsaanpak in uw organisatie. Ook kunt u het model gebruiken om een idee te krijgen van gelijkwaardige alternatieven.

In het stuurwiel is de samenhang tussen risicogebieden en maatregelen weergegeven. Het stuurwiel is een verbreding van de bekende BIO-methode, dat staat voor Bouw, Installatie en Organisatie (soms BIOC, waarbij C voor Cultuur staat). Het omvat de volgende aandachtsgebieden:

  • Gebouw & inventaris
  • Installatie & techniek
  • Organisatie & beleid
  • Omgeving & derden
  • Medewerkers & gedrag
  • Cliënt & patiënt

Kijken naar alle mogelijk risico’s

U kijkt met een risicogestuurde aanpak naar alle mogelijke risico’s en risicofactoren die samenhangen met het ontstaan en de effecten van brand en vertaalt die naar eigen beleid en maatregelen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch vlak. Risico’s vindt u niet alleen in het gebouw en de installaties, maar ook in het gebruik ervan, waarbij cliëntkenmerken en -gedrag, medewerkers, andere aanwezigen en de omgeving belangrijke factoren zijn.

Het uitgangspunt is dat risico’s zijn in te schatten, af te wegen en te beperken. Door bewust met de risico-inventarisatie om te gaan, is dit in een proces te sturen en kunnen de ingezette maatregelen worden geëvalueerd op de bruikbare toepassing ervan. Het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid maakt mogelijke risico’s en maatregelen inzichtelijk.

Het stuurwiel in de praktijk

U kunt het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid gebruiken om een eerste diagnose te maken van de brandveiligheidsaanpak in uw organisatie. Aan de hand van het model kunt u inschatten of er in het beleid aandacht is voor alle zes de onderdelen, waar eventuele risico’s zitten en welke maatregelen mogelijk zijn.
 
Ook kunt u het model gebruiken om een idee te krijgen van gelijkwaardige alternatieven. De inzet van bijvoorbeeld meer technische voorzieningen kan leiden tot minder bouwkundige of organisatorische maatregelen. De balans tussen de zes onderdelen van het stuurwiel verandert daardoor.

De Zorg Brandveilig

Het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid is ontwikkeld door De Zorg Brandveilig. Dit is een programma van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en de VGN, verenigd in de Brancheorganisatie Zorg (BoZ), en Brandweer Nederland. Het programma wordt ondersteund door het ministerie van VWS. In 'De Zorg Brandveilig' staat de omslag centraal van een regelgerichte aanpak op brandveiligheid naar een risicogestuurde aanpak.

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten en kennisproducten die in De Zorg Brandveilig wordt ontwikkeld? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Deze pagina is een onderdeel van