Nieuws

Dien uw innovatievoorstel forensische zorg in

07 februari 2013

De Directie Forensische Zorg van het ministerie van Veiligheid & Justitie stelt voor VGN-instellingen in 2013 en 2014 jaarlijks € 250.000,- beschikbaar voor innovatie. Heeft uw instelling een inkooprelatie met DForZo? En wilt u innovaties in de forensische zorg realiseren die relevant zijn voor de hele forensische sector? Dien dan uiterlijk 3 april 2012 uw voorstel in.

De voorstellen moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • Uw instelling is door DForZo gecontracteerd voor het leveren van forensische zorg.
  • De voorstellen hebben de potentie om te leiden tot kwaliteitsverbetering voor het veld.
  • De voorstellen dragen bij tot recidivevermindering.
  • De voorstellen worden ondersteund door een eigen bijdrage van de indiener van minimaal twintig procent.  
  • In uw voorstel gaat u in op alle onderdelen van het format Innovatievoorstellen DForZo.  

Beoordeling
De voorstellen worden door de VGN beoordeeld en ingediend, in samenspraak met VGN-instellingen die forensische zorg aanbieden. De criteria waarop de voorstellen worden beoordeeld, worden binnenkort besproken in een overleg van VGN met aanbieders van forensische zorg. De betrokken aanbieders van forensische zorg zijn hiervoor rechtstreeks uitgenodigd.

Vooruitlopend op deze bijeenkomst wordt u van harte uitgenodigd om na te denken of u gebruik wilt maken van deze subsidie, welk onderwerp u van belang vindt voor innovatie in de forensische zorg en welke beoordelingscriteria de VGN kan hanteren om de voorstellen te beoordelen en te selecteren. VGN en het ministerie van V&J zijn het er gezamenlijk over eens dat de sector zelf het beste kan bepalen welke innovaties in aanmerking komen voor een subsidie.

Tijdpad
In de als bijlage opgenomen aankondigingsbrief kunt u lezen dat de VGN de voorstellen in kan dienen voor 1 mei 2013. Om de voorstellen goed te kunnen beoordelen ontvangen we ze graag uiterlijk woensdag 3 april 2013.

Indieningsformat
Voor het indienen van een voorstel kunt u gebruikmaken van het format Innovatievoorstellen DForZo. Belangrijk is dat u helder en beknopt ingaat op alle onderdelen die in het format worden genoemd. Met beknopt bedoelen we dat u zich kunt beperken tot vier A4'tjes. Wilt u in uw voorstel ook gegevens van uw contactpersoon opnemen?

U kunt uw voorstellen richten aan VGN, t.a.v. Han Huizinga, postbus 413, 3500 AK Utrecht of per mail aan hhuizinga@vgn.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga