Nieuws

Draag bij aan actualisatie VGN Handreiking Ondersteuningsplannen

04 juli 2022

Nu de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader is afgerond, wordt ook de VGN Handreiking Ondersteuningsplannen (2013) geactualiseerd. Deze biedt immers handvatten voor bouwsteen 1, het zorgproces rondom de individuele cliënt. Uitgangspunt is om met de vernieuwde handreiking goed aan te sluiten bij de huidige praktijk en in te spelen op knelpunten. Daarom halen we via een vragenlijst ervaringen op van betrokkenen bij het ondersteuningsplan.

Handreiking Ondersteuningsplannen 2013

Vragenlijst

VGN heeft het Kennisplein Gehandicaptensector gevraagd om de VGN handreiking ondersteuningsplannen te herzien. Daarom willen we graag weten hoe het in de praktijk gaat. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met ondersteuningsplannen. Voor de vragenlijst, klik hier. De deadline hiervoor is 15 juli.

Achtergrond 

De Handreiking Ondersteuningsplannen beschrijft een kader voor de inrichting van het zorgproces rondom de individuele cliënt (ondersteuningsplancyclus) en vermeldt elementen die inhoudelijk, procesmatig en qua regelgeving een rol spelen. Hiermee kunnen zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hun eigen praktijk voor ondersteuningsplannen toetsen en verbeteren. De huidige versie dateert uit 2013 en is toe aan een uitgebreide update. De actualisatie van het kwaliteitskader 2017 – 2022 is hiervoor een logisch moment. 
 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: