Nieuws

Dringend advies om de digitale systemen te beveiligen

06 maart 2022

Gezien de ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne is verhoogde waakzaamheid van groot belang. Op advies van VNO-NCW, MKB-Nederland informeren wij u over de noodzaak nu extra aandacht te besteden aan de digitale weerbaarheid van uw systemen en de beveiliging daarvan aan te scherpen.

Digitaal veiligheidsslot
Besteedt nu extra aandacht aan uw IT-beveiliging

Het is mogelijk dat digitale aanvallen in Oekraïne leiden tot spillover effecten in Nederland. Ook zijn directe digitale aanvallen mogelijk, bijvoorbeeld als vergelding voor opgelegde sancties. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen voor gerichte Russische cyberaanvallen op Nederlandse organisaties.

Welke maatregelen kunt u nemen?
Meer informatie en een handreiking zijn te vinden op de site van het Nationaal Cyber Security Centrum (basismaatregelen). Specifieke informatie over risico's voor de zorg vindt u op de site van Z-CERT, het expertisecentrum voor cyberscurity in de zorg (De oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de mogelijke impact op de Nederlandse zorgsector).

Er wordt internationaal op dit moment met name gerapporteerd over digitale aanvallen die gebruik maken van DDos en wiperware. Digitale dreiging kan in deze situatie ook bestaan uit de verspreiding van ransomware, desinformatie en (spear)phishing. Over deze specifieke dreigingen en wat u daartegen op korte termijn kunt doen, en ook wat u moet doen als er een incident is, is eveneens meer informatie te vinden op de site van het NCSC. Indien er actuele ontwikkelingen zijn, worden die op de NCSC-nieuwspagina over Oekraïne bekendgemaakt.

Voor vragen kunt u terecht bij Laura Stam via oekraine@vnoncw-mkb.nl.

Contacten met Z-CERT
De VGN zal haar contacten met de Z-CERT aanhalen om u de komende periode te kunnen informeren over mogelijke dreigingen en mitigerende maatregelen.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: