Nieuws

Een schriftelijke zorgovereenkomst is niet nodig

24 april 2023

Tijdens het laatste bestuurlijk overleg met Minister Helder over Ontregel de langdurige zorg is gesproken over goede voorbeelden waarmee zorginstellingen zelf hun administratieve lasten terug kunnen dringen. Daarbij is ditmaal het voorbeeld van de zorgovereenkomst benoemd: het is niet noodzakelijk om een schriftelijke zorgovereenkomst met een cliënt aan te gaan, dit mag ook in de vorm van een welkomstbrief met verwijzing naar algemene voorwaarden. V&V instelling Mijzo werkt al op deze manier en heeft er goede ervaringen mee.

Administratieve lasten
Illustratie gemaakt door Sylvia Weve

Binnen het juristenplatform van de VGN heeft dit onderwerp al vaker de aandacht gekregen. Er zijn VGN-leden die op deze manier willen gaan werken. Er zijn echter ook leden die blijvend hechten aan het formeel schriftelijk aangaan van wat vaak een langdurige zorgrelatie zal zijn. In het bijgaande persbericht vindt u meer informatie. Ook vindt u het voorbeeld op de website van Ontregel de Langdurige Zorg van VWS. Daar staat tevens een link naar de nadere uitwerking van Mijzo. 

De VGN blijft bij de minister ook andere voorstellen doen voor het terugdringen van lastendruk, zoals onze wens tot vergaande standaardisering van contractering en verantwoording in het sociaal domein en het terugdringen van de administratieve belasting van de Wet Zorg en Dwang. In juni 2023 spreken we opnieuw met Minister Helder over terugdringen van de administratieve belasting in de langdurige zorg. 

bijlage

Gezamenlijk statement VWS, Actiz, ZN, VGN, Zorgthuis.nl, V&VN, BPSW

Portretfoto Martijn Koot
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot