Nieuws

Eerste contracten Academie voor Zelfstandigheid 2.0 getekend

12 december 2022

Voor een goede plek in de samenleving is het belangrijk dat mensen zich hun hele leven lang kunnen ontwikkelen. Voor mensen met een beperking is dit nu (nog) niet vanzelfsprekend. Standaard opleidingen en cursussen passen slecht bij hun ontwikkelingsvermogen. Maar met op maat gemaakte en praktische leertrajecten, blijken mensen met een beperking zich veel verder te ontwikkelen dan gedacht. Daarom verenigen zorgorganisaties zich in de Academie voor Zelfstandigheid 2.0 (AvZ 2.0) om zoveel mogelijk mensen met een beperking de kans te geven te groeien. De eerste contracten zijn getekend. Doet u ook mee?

Samen sterk

Sinds 2008 heeft 's Heeren Loo samen met haar huidige partners (Cordaan, Esdégé-Reigersdaal, Raamwerk, RIBW Overijssel, Zuidwester, Keys Empowers You en Inzet naar vermogen) gebouwd aan de ontwikkeling van de Academie voor Zelfstandigheid. Dit stokje wordt nu overgenomen. 

Zorgorganisaties Zuidwester, Cordaan, Philadelphia, Abrona, Pluryn, ’s Heeren Loo en Pameijer hebben, in samenwerking met de LFB, VGN, VGN Academie en de huidige Academie voor Zelfstandigheid, het voortouw genomen om een vernieuwde Academie voor Zelfstandigheid 2.0 te realiseren en onder te brengen bij de VGN Academie. Bijna zestig zorgorganisaties hebben inmiddels aangeven ook mee te willen doen aan dit initiatief. De initiatiefnemers doen dit vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op zelfontwikkeling en een leven lang leren, ook mensen met een beperking. Ieder talent verdient ruimte om zich te ontplooien. Leren en jezelf ontwikkelen is voor iedereen een belangrijke voorwaarde om een betekenisvol leven te ervaren. Door samen de inhoudelijke en financiële krachten te bundelen wordt talentontwikkeling ook voor cursisten met een beperking werkelijkheid.

Samen ontwikkelen en delen

In de nieuwe opzet van de Academie voor Zelfstandigheid 2.0 ontwikkelen en delen we samen methoden en handvatten voor zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden voor cursisten, hun verwanten en begeleiders, op alle niveaus. Op deze manier kunnen cursisten zo zelfstandig mogelijk werken en leven. Mede vanuit de VGN-visie 2030 is het nu dé tijd om vanuit de sector deze verantwoordelijkheid gezamenlijk te dragen.

Door expertise passende ontwikkeling bieden

Jan van Heerikhuize, directeur van de Academie voor Zelfstandigheid 1.0: 'Zorgorganisaties streven naar een wereld waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, deel kunnen nemen en waarbinnen ieders talent wordt benut. Leren, ontwikkelen en opleiden zijn hier een belangrijke voorwaarde voor. Daarom traint de Academie voor Zelfstandigheid al jaren vaardigheden en kennis van mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Door nu samen een coöperatief brandpunt voor talentontwikkeling neer te zetten, maken we een enorme stap voorwaarts. Door optimaal gebruik te maken van ieders expertise kunnen we iedereen passende ontwikkeling bieden. Een geweldige stap voor ons allen, vooral voor mensen met een beperking. Zo brengen we samen de realisatie van de Visie 2030 weer een stapje dichterbij.'

Oproep

In de bijgevoegde video geven aan aantal bestuurders en mensen met een beperking aan waarom zij het zo belangrijk vinden dat Academie voor zelfstandigheid 2.0 er komt. Doet u ook mee? Dat kan door het aanvraagformulier, die als download is toegevoegd, te onderteken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aart Bertijn, abertijn@vgn.nl, 06- 13204748

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn