Nieuws

Experiment Volledig Pakket Thuis in forensische zorg

22 november 2016

In 2017 wil ForZo/JJI in drie regio’s (noord, midden en zuid Nederland) gaan experimenteren met de zorgprestatie Volledig Pakket Thuis (VPT) bij een beperkt aantal zorgaanbieders. Belangrijkste gedachte hierbij is dat, naast de zorg die ForZo/JJI tijdens de looptijd van de forensische titel financiert, ook nagedacht wordt over een juiste aansluiting tijdens de forensische titels en daarna op de ZVW, WLZ en de WMO (denk aan de pilot Verwarde Personen en het programma Continuïteit van Zorg).

Voordat wordt overgegaan tot de verdere uitwerking van de experimenten wordt gestart met een belangstellingsregistratie. Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een experiment in een van de genoemde regio’s, dan kunt u uw belangstelling doorgeven door een mail te sturen aan inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl, met als onderwerp belangstellingsregistratie experiment VPT. U heeft hiervoor de mogelijkheid tot 8 december 2016. U wordt verzocht om in de mail te vermelden uw naam, functie, organisatie, adresgegevens en AGB-code, inclusief uw mogelijkheden (en innovatieve ideeën) voor het leveren van VPT.

Meer over dit experiment en de achtergronden leest u in bijgevoegde brief.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: