Nieuws

Extra geld nodig voor Participatiewet

31 maart 2017

De wethouders uit 209 gemeenten slaan alarm. Er is 400 miljoen extra nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. De forse bezuiniging op de WSW staat een succesvolle uitvoering van de participatiewet in de weg. In een Manifest roepen deze gemeenten het kabinet op om te investeren in werk voor kwetsbare groepen.

De VGN herkent deze problemen. Gemeenten hebben te weinig geld om te investeren in opleidingen, trainingen en jobcoaches. En juist dit hebben mensen met beperkingen nodig om een betaalde baan te krijgen en te houden. Wethouder Marleen Damen (PvdA) uit Leiden: “Als we die mensen niet kunnen helpen komen ze in de bijstand. En dat is vele malen duurder.”

Bij de werkgevers die werk voor mensen met een arbeidsbeperking aanbieden merkt wethouder Huib van Olden (CDA) uit Den Bosch ook dat er vragen zijn: “Ik kom veel bedrijven tegen die van goede wil zijn, die een plek hebben. Maar ze verwachten van de gemeentes dat ze ontzorgen en begeleiding bieden.” Gehandicaptenzorgorganisaties kunnen vanuit hun expertise in de uitvoering hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: