Nieuws

Factsheet over toezicht & handhaving in het sociaal domein

Welke vormen van toezicht zijn mogelijk in het sociaal domein? Hoe is dit geregeld in de diverse wetten? Op welke manieren kunt u handhaven? De VNG beantwoordt deze vragen in de factsheet 'Toezicht in het sociaal domein'.

De factsheet geeft informatie over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht, horizontale verwantwoording en handhaving. Daarnaast bevat de factsheet een algemeen overzicht van het toezicht in de Jeugdwet, de Wmo 2015, de Participatiewet, en de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (met in een bijlage de betreffende wetsartikelen).

Deze pagina is een onderdeel van: