Nieuws

Factsheets Algemene Verordening Gegevensbescherming

16 oktober 2017

Op vrijdag 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG kent een aantal dezelfde uitgangspunten en begrippen als de Wbp maar introduceert ook nieuwe verplichtingen voor u als zorgaanbieder. De inwerkingtreding van de AVG heeft mogelijk een forse impact op uw organisatie, onder andere omdat boetes bij het niet naleven van de AVG fors zijn. In het kader daarvan heeft de VGN twee factsheets ontwikkeld. 

privacy
Factsheet deel 1: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het eerste deel van de factsheet begint met de belangrijkste begrippen uit de AVG en zet daarna de belangrijkste verplichtingen op een rij. Aan het einde van deze factsheet vindt u een stappenplan met acties die u kunt ondernemen zodat uw organisatie kan voldoen aan de AVG.

Factsheet deel 2: Omgaan met persoonsgegevens: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz 

Deze factsheet vormt een update van de bestaande factsheet ‘Omgaan met persoonsgegevens met het oog op de Wbp, Wmo 2015 en Jeugdwet. De Wlz is toegevoegd, wijzigingen in de Jeugdwet zijn doorgevoerd en de privacy verplichtingen zijn getoetst aan de AVG. Deze factsheet bevat uitsluitend de bijzondere bepalingen over het verwerken van persoonsgegevens en  moet in samenhang worden gelezen met deel 1 van de factsheet ‘Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’, waarin het algemene kader van begrippen en verplichtingen is uitgewerkt.

De factsheets staan in de bijlage. 

Ondersteuning vanuit de VGN

De VGN organiseert dit najaar bijeenkomsten over de privacy verplichtingen op grond van de AVG. Verder is de VGN met de andere branches in de zorg een verwerkersovereenkomst aan het ontwikkelen. Deze overeenkomst is noodzakelijk indien een derde persoonsgegevens voor u verwerkt. Hierover zullen wij u binnenkort informeren. 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met mr. L. (Lilly) Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van: