FG moet zich opnieuw aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bent u verplicht om uw functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te melden bij de AP. Sinds 3 april gebruikt de AP hiervoor een nieuw formulier op haar website.  Dit betekent dat alle FG-aanmeldingen die niet met dit nieuwe webformulier zijn gedaan, per 25 mei komen te vervallen. Dit geldt ook voor aanmeldingen die recent zijn gedaan. De AVG verplicht u dus om uw FG voor 25 mei opnieuw aan te melden via het nieuwe aanmeldformulier van de AP. 

Wat is gewijzigd aan het aanmeldformulier?
Aan het aanmeldformulier zijn twee nieuwe vragen toegevoegd: 1) Is de organisatie verplicht om een FG aan te stellen? 2) Is de FG in dienst van de organisatie of extern? De organisaties die tussen 1 januari 2018 en 3 april een FG hebben aangemeld bij de AP zijn hierover per brief of per e-mail benaderd met het verzoek om de FG nogmaals via het nieuwe aanmeldformulier aan te melden.

Visie VGN
De VGN vindt de werkwijze van de AP erg ongelukkig en heeft dit ook aan de AP kenbaar gemaakt. Deze werkwijze veroorzaakt onnodig extra administratieve lasten. Omdat de AVG op 25 mei in werking treedt was het voor de AP helaas niet meer mogelijk om haar werkwijze aan te passen.

Voor meer informatie over het nieuwe aanmeldformulier verwijzen wij u naar de website van de AP. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met mr. L. (Lilly) Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Lilly Wijnbergen
Telefoonnummer
Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van