Financiële positie gehandicaptenzorg in 2020 niet aangetast door corona

De gehandicaptenzorg heeft in 2020, ondanks de impact van corona, een beter nettoresultaat behaald dan een jaar eerder. De stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan de compensatie voor omzetderving en extra corona-kosten.

munten

Dit staat in de jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg 2020 van Intrakoop, dat de cijfers onderzocht van 129 zorginstellingen met een omzet van € 1 miljoen of meer (84% van de sector).

De cijfers op een rij

Het nettoresultaat van de sector nam toe tot in totaal € 187 miljoen (2019: € 127 miljoen). De personeelskosten stegen echter fors, met bijna € 450 miljoen tot € 6,4 miljard. Langdurig openstaande vacatures dwingen zorgaanbieders om uitzendkrachten en ZZP’ers) in te zetten. Hierdoor namen de kosten om de formatie op peil te houden sterk toe. Het verzuimpercentage steeg in 2020 door naar 7,2%. Vorig jaar schreven minder organisaties rode cijfers: 15 in 2020 tegen 21 in 2019. De omzet laat een stijging zien van bijna 6,7% ten opzichte van 2019 en komt uit op € 9 miljard. Deze stijging is incidenteel, omdat de subsidie voor de zorgbonus en de compensatie van corona-gerelateerde kosten als omzet zijn verantwoord. Een groot deel van de positieve resultaten is toegevoegd aan het eigen vermogen. Dat steeg met bijna € 200 miljoen tot € 2,8 miljard. Het weerstandsvermogen komt daardoor uit op een gezonde buffer van 30,6 procent. De liquiditeitspositie bleef in 2020 gelijk ten opzichte van 2019, met 1,2. Net boven de gangbare norm van 1,0.

Ernst & Young bracht overigens al eerder een rapport uit dat is gebaseerd op jaarverslagen uit de sector. Daarin zijn de resultaten van 81 zorgaanbieders meegenomen. De cijfers in deze rapportage komen grotendeels overeen met de weergave van het Intrakoop onderzoek.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan van Ruijven
Telefoonnummer
06-21213460
Johan van Ruijven