Nieuws

Geef uw mening over de Regeling zorg en dwang (Rzd)

29 augustus 2019

De Wet zorg en dwang (Wzd) bepaalt dat zorgaanbieders gegevens over onvrijwillige zorgverlening aan de IGJ moeten verstrekken, evenals een analyse van deze gegevens. In de Regeling zorg en dwang (Rzd) wordt opgenomen welke gegevens verstrekt moeten worden, hoe dit moet gebeuren, hoe vaak dit moet gebeuren en aan welke eisen de analyse moet voldoen. In de Rzd wordt ook geregeld welke zorg­verleners de rol van zorgverantwoordelijke zoals genoemd in de Wzd kunnen vervullen. Van deze Rzd is een conceptversie gepubliceerd en het ministerie biedt de mogelijkheid hierop te reageren. De minister van VWS zal deze reacties betrekken bij zijn besluit over de definitieve tekst van de Rzd. Graag ontvangen wij uw reactie op conceptversie Rzd.

regelingzorgendwang

VGN en ActiZ  bereiden een gezamenlijke reactie voor en hierbij vragen wij uw input. Wij verzoeken u vóór 4 september onderstaande vragenlijst in te vullen. Het staat u natuurlijk vrij om zelf uw mening aan het ministerie kenbaar te maken. Doet u dit vóór 9 september 2019.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos Noordover  jnoordover@vgn.nl 

Meer informatie over de Regeling zorg en dwang vindt u in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van: