Gehandicaptensector: ‘Bezuinigingen onaanvaardbaar’

Nieuwe bezuinigingen in de gehandicaptensector zijn onaanvaardbaar. Dat zeggen verschillende bestuurders in een achtergrondartikel in het juninummer van Markant. ‘De begroting van een instelling krijg je altijd wel rond’, zegt Kees Erends van ’s Heeren Loo. ‘Maar de prijs betalen de cliënten en het personeel.’

De afgelopen jaren is er veel personeel ontslagen in de gehandicaptensector, als gevolg van een ‘behoorlijke stapel bezuinigingen’. Organisaties hebben daarbij de directe zorg zoveel mogelijk ontzien. ‘We hebben het management fors uitgedund, kantoren afgestoten, vestigingen gesloten’, zegt Jan Bauer van De Hartekamp Groep. Ook zijn processen zoveel mogelijk geautomatiseerd. ‘Maar op een gegeven moment ontkom je niet aan bezuinigen op het primaire proces’, zegt Gertrude van den Brink van Middin.

Crisisvoorziening

Erends vreest dat er ‘een heleboel zorgpersoneel uit moet’ en dat de kwaliteit door de bodem zakt. ‘Nu al zijn er woningen waar ’s ochtends één medewerker zes bewoners met ernstige beperkingen en autisme moet klaarmaken voor de dagbesteding.’ Bauer is bang voor de toekomst van de regionale crisis- en observatievoorziening. ‘Dat is een dure voorziening waar geld bij moet. Als de bezuiniging doorgaat, moeten wij overwegen die te sluiten.’

Vrijheidsbeperking

Van den Brink vreest een toename van de vrijheidsbeperking. ‘Juist bij de zware doelgroep, die nu al moeilijk te financieren is, hebben we de afgelopen jaren veel bereikt in het afbouwen van vrijheidsbeperking. Dat kan alleen dankzij voldoende, gekwalificeerd personeel.’

Tweede Kamer

De bestuurders zijn ‘heel blij’ dat staatssecretaris Martin van Rijn inmiddels heeft beloofd de voorgenomen bezuiniging van drie procent op de langdurige zorg te heroverwegen. Ze hopen dat Tweede Kamerleden daarbij ‘enige druk’ uitoefenen.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan de Koning
Telefoonnummer
06-53358421
Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van