Nieuws

Gehandicaptensector in gesprek met de zedenpolitie

02 december 2019

Het is een regenachtige donderdagmiddag. Bij Cello in Rosmalen zit een groep van 30 mensen te luisteren naar een voordracht. Het lijkt een gewone werkbijeenkomst, toch is het minder alledaags dan het eruit ziet….

In de zaal zitten zedenrechercheurs van de drie zuidelijke zedenteams in Nederland zij aan zij met seksuologen, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers en managers van onder andere Cello, Kentalis, Kempenheaghe, Koraal, Prisma en Lunetzorg. Woorden als schennis, kinderporno, taxatiegesprekken, piemels, forensisch medisch onderzoek, verkrachting, disclosuregetuige en studioverhoor vallen regelmatig.

politie

Waar gaat dit over?!?

Mensen met een beperking zijn meer dan gemiddeld kwetsbaar voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten en misbruik. Dit gebeurt het meest tussen cliënten onderling of het kan een cliënt overkomen met iemand uit zijn netwerk, en het kan ook voorkomen tussen cliënt en professional. In zulke gevallen wordt binnen de organisatie een melding gedaan en kan de zedenpolitie in beeld komen. De bijeenkomst in Rosmalen is bedoeld om het contact tussen de aandacht functionarissen seksualiteit uit de gehandicaptensector en de zedenpolitie te versterken. Zodat professionals elkaar zo goed mogelijk weten te vinden en samenwerken. In het belang van de veiligheid van de cliënt en betrokkenen en in het belang van de veiligheid van de omgeving. Aanleiding is het addendum Veerkracht en veiligheid versterken (link) dat ruim twee jaar geleden tot stand is gekomen in samenwerking tussen zedenpolitie, OM en VGN.

Wat wordt er onderling besproken?

 • Wanneer bel je vanuit een organisatie met het contactpersoon van de zedenpolitie en wanneer bel je gewoon met de lokale politie?
 • Wat is het belang van een informatief gesprek en wanneer wordt een taxatiegesprek gevoerd en doe je  aangifte?
 • Hoeveel taxatiegesprekken moet je als professional minimaal per jaar te voeren om je vaardigheden up to date te houden?
 • Waarom is het zo belangrijk dat een taxatiegesprek gestopt wordt zodra een onthulling  gedaan wordt? 
 • Kan het gesprek met de zedenpolitie op een andere locatie dan op het politiebureau gevoerd worden?
 • Kan je een aangifte intrekken? 
 • Hoe veel bedenktijd is er voordat aangifte gedaan moet worden?
 • Kan ook een locatie manager van de organisatie de aangifte doen, in plaats van de begeleider op de groep?
 • Wat betekent het als een onderzoek door de politie ambtshalve uitgevoerd wordt? 
 • Wat is falsificatie en wat is een studioverhoor?
 • Is er een minimale ontwikkelingsleeftijd die mensen moeten hebben om over misbruik met de zedenpolitie in gesprek te gaan?
 • Hoe lang moeten opnames van taxatiegesprekken bewaard worden? En maken die opnamen wel of geen onderdeel uit van het cliëntdossier?
 • Welke alternatieve interventies kan de zedenpolitie inzetten?

Korte lijntjes

Conclusie van alle geanimeerde gesprekken is dat het heel belangrijk is dat organisaties en zedenpolitie elkaar makkelijk weten te vinden. Bel elkaar, ook al is het om even te overleggen of advies te vragen. Met dank aan de gastvrijheid van Cello is in het zuiden van Nederland het onderlinge begrip weer groter en de onderlinge lijntjes zijn korter. In 2020 organiseert de VGN samen met de landelijke zedenpolitie ook bijeenkomsten in het midden en noorden van Nederland. 

Vragen?

Wil je de antwoorden weten uit de vragen in dit artikel of ben je benieuwd naar de bijeenkomsten die nog georganiseerd gaan worden? Neem contact op met de aandacht functionaris van je eigen organisatie, vraag het een van de contactpersonen van de zedenpolitie (link invoegen) of mail naar Jos Noordover (jnoordover@vgn.nl), Yet van Mastrigt (yet.van.mastrigt@politie.nl) of Willemijn Verhave (wverhave@vgn.nl).

Deze pagina is een onderdeel van: