Nieuws

Gehandicaptenzorg zoekt 10.000 nieuwe medewerkers

06 april 2017

Na jaren van forse krimp neemt nu in de hele sector Zorg en Welzijn de werkgelegenheid toe. Voor de gehandicaptenzorg gaat het over 10.000 extra medewerkers. De instroom vanuit de beroepsopleidingen daalt scherp, terwijl door de vergrijzing de zorgvraag toeneemt. De VGN is mede daarom een campagne voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg gestart en wil een bredere doelgroep aanspreken, met vernieuwende combinaties van werken en leren.
 

Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen, heeft de gehandicaptenzorg voor 2020 in totaal 10.000 nieuwe zorgmedewerkers nodig. Een zware opgave, als tegelijkertijd de instroom van de vakopleidingen met maar liefst 13,5 procent daalt. Een en ander blijkt uit het resultaat van drie onderzoeken, die op donderdag 6 april zijn gepresenteerd tijdens een bijeenkomst die de VGN hield voor HRM-professionals werkzaam bij de 160 leden.  

Flink tekort

De onderzoeken zijn verricht door AZW (‘Arbeidsmarktonderzoek Zorg en Welzijn’), Bartels (‘Effect van transitie op organisatie en medewerker’ - eerste bijlage) en Effectory (‘Blik op de werkbeleving van medewerkers in de gehandicaptenzorg’ - tweede bijlage) en leren dat er in de gehandicaptensector nog voor 2020 een gat dreigt van 3.500 gewenste medewerkers, het verschil tussen aanbod en vraag. Het gaat hierbij met name om HBO-Verpleegkundigen, Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH-ers, eveneens HBO) en Persoonlijk Begeleiders niveau 4 (MBO). De presentaties die de genoemde organisaties hielden over hun onderzoeken treft u aan als bijlage bij dit artikel.

De problematiek neemt verder toe zodra geplande miljardeninvesteringen in de ouderenzorg doorgaan. Vanaf dat moment zal ook de ouderenzorg plaatsnemen aan de oever van een te kleine vijver waarin ook de gehandicaptenzorg vist, nu nog vooral op HBO-Verpleegkundigen.

Wat een vak

De snel toenemende krapte op de arbeidsmarkt motiveerde de VGN om te starten met de campagne ‘Wat een vak’ op Facebook, waar waardering klinkt voor alle medewerkers die zich met liefde en overtuiging inzetten voor mensen met een beperking. Deze campagne heeft onder andere ook tot doel om zoveel mogelijk jongeren, waaronder zij-instromers, te interesseren voor een carrière in sector.

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: