Genomineerde Mensenrechten Prokkels

Vrijdag 27 september reikt staatssecretaris Van Rijn in Den Haag de Gouden Mensenrechten Prokkel uit. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst die helemaal in het teken staat van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Mensenrechten zijn er om ieder mens te beschermen tegen onrecht, maar in het dagelijks leven blijken mensenrechten niet voor iedereen gelijk te gelden. Ook niet voor mensen met een beperking.

Stichting Awari samen met PvdA Geldermalsen, Gemeente Westerveld, LFB Zeeland (Goes), Onderling sterk Nijmegen en Gehandicaptenraad Venlo zijn genomineerd voor de Gouden Mensenrechten Prokkel.

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Elk jaar vinden in de eerste week van juni overal in Nederland Prokkels plaats tussen mensen met en zonder beperking. Uit de ruim 300 initiatieven zijn vijf Prokkels genomineerd voor een Gouden Mensenrechten Prokkel:

  1. PvdA Geldermalsen en stichting Awari met de Dorpsschouw in Beesd: Bewoners van het Thomashuis in Beesd gaven tijdens een wandeling door het dorp aan, wat zij in hun dorp nodig hebben en wensen, om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. PvdA-leden namen deel aan de wandeling. De informatie die de politici hebben gekregen, wordt gebruikt als input voor het verkiezingsprogramma van de PvdA.
  2. Gemeente Westerveld met de Mensenrechten Prokkel: In de gemeenteraadsvergadering werd door het college een motie aangevraagd om rekening te houden met het VN Verdrag met betrekking op mensen met een beperking. Tijdens de raadsvergadering hebben drie mensen met een beperking uitgelegd wat zij verstaan onder zelfstandigheid en zeggenschap, toegankelijkheid en gelijkheid. De motie is unaniem aangenomen.
  3. LFB Zeeland met hun Prokkelstages: De vier kernleden van de LFB Zeeland organiseerden zelf hun eigen stageplaatsen. Ze hebben gesprekken gehad met de burgermeester van Middelburg, in de Tweede Kamer, bij stichting Lezen en Schrijven en bij MEE Zeeland. Het bijzondere is, dat zij dit in 2012 ook al hebben gedaan en daarmee professionals hebben geïnspireerd om ook Prokkelstages te gaan organiseren. Een mooi voorbeeld van eigen regie en zeggenschap vanuit de mensen zelf en als voorbeeld voor professionals. 
  4. Onderling sterk uit Nijmegen met een Prokkelstage over mensenrechten: De leden van Onderling Sterk Nijmegen organiseerden een prikkelende ontmoeting over de knelpunten vanuit een rechtenbenadering op het gebied van inclusie/meedoen. Deze Prokkel was geheel georganiseerd door de doelgroep zelf. Ze hebben samen nagedacht wat rechten van mensen met een beperking zijn. En hoe je er voor kunt zorgen dat je ook gebruik kunt maken van die rechten. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten en samen oplossingen bedenken. Ze gaan nu de wijk in om daar voorlichting te geven over de rechten van mensen met een beperking.
  5. Gehandicaptenraad Venlo met Prokkel en Prikkel in het centrum van Venlo: Gehandicaptenraad Venlo organiseerde samen met de Nijmeegse groep ‘Terug naar de bossen’, een ludieke actie in het centrum van Venlo. Met de actie werd aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid in de Venlose horecagelegenheden voor mensen met een beperking. Dit heeft geleid tot een groot aantal afspraken met horeca ondernemers om te kijken welke aanpassingen er nodig zijn om hun horeca toegankelijk te maken voor iedereen.

Prokkelen draagt bij aan integratie en participatie
Prokkelen startte in 2007 en draagt sindsdien bij aan de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Iedereen kan meedoen met Prokkelen en het organiseren ervan.

Waar?
Ze kunnen overal plaatsvinden: in buurten, bedrijven, (zorg)instellingen, woningcorporaties, fondsen, bij een speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij.

Wat?
Het kan van alles zijn: samen werken, schilderen, sporten, discussiëren, musiceren, plezier maken, discussiëren, leren en genieten. Prokkels zijn soms kleine gebeurtenissen met een groot effect en bieden vaak nieuwe inzichten.

Zichtbaar?
Om al deze initiatieven zichtbaar te maken worden ze gehouden in één week, de eerste week van juni, de Week van het Prokkelen.

Meer informatie op: www.prokkel.nl