Nieuws

Genomineerden Jenneke van Veen-Verbeterprijs bekend

21 september 2015

De Medisein app van ’s Heeren Loo, het leerprogramma Mpower van Cello en het Ik Boekje van Pameijer zijn genomineerd voor de Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2015. De jury is bijzonder gecharmeerd van de drie genomineerde kwaliteitsverbeteringen in de gehandicaptenzorg. Op woensdag 25 november maakt juryvoorzitter Jenneke van Veen bekend wie van deze drie zich de winnaar van de prijs mag noemen.

De Medisein app van ’s Heeren Loo is een app die cliënten en begeleiders ondersteunt bij het innemen en toedienen van medicijnen. De app zorgt ervoor dat het aantal incidenten bij medicatietoediening wordt verminderd. Dat draagt bij aan een betere veiligheid voor de cliënt.

Mpower van Cello is een leerprogramma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die willen leren zelfstandig te wonen. De cliënt combineert online en in de praktijk leren van praktische vaardigheden, zoals de was doen, koken en schoonmaken. Dit kan hij alleen doen, maar ook samen met een begeleider, familielid of verwant.

Het Ik Boekje van Pameijer is een app, waarin informatie wordt verzameld over de manier waarop een kind of jongere met een ernstig meervoudige beperking zich emotioneel uit. Doel is dat zorgverleners en verwanten de cliënt beter begrijpen, dat de cliënt zich beter begrepen voelt en wordt erkend in zijn emoties en wensen.

Uitreiking

De winnaar van de Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2015 wordt op woensdag 25 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst. De prijs bestaat uit een kunstobject en een eervolle vermelding.

Succes van kwaliteitsverbeteringen

De Jenneke van Veen-Verbeterprijs heeft tot doel het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen. Verbeteringen vinden voortdurend plaats, onder meer in de vorm van innovatieve projecten en praktische aanpassingen. Om naar de prijs te kunnen meedingen, moesten projecten tot stand zijn gekomen in samenspraak met cliënten en professionals, en aantoonbaar ten goede komen aan de cliënten. Ook moeten andere organisaties in staat zijn om het goede voorbeeld te volgen.

Jenneke van Veen

De Jenneke van Veen-Verbeterprijs is een initiatief van VGN, Ieder(in), ActiZ en LOC Zeggenschap in zorg. Zij hebben de prijs opgedragen aan Jenneke van Veen tijdens haar afscheid als hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De prijs wordt afwisselend in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg en de gehandicaptenzorg uitgereikt.

De jury bestaat uit voorzitter Jenneke van Veen, Conny Kooijman (directeur LFB), Martin Boekholdt (voorzitter stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg), Pieter Vos (voorzitter stuurgroep kwaliteitskader verpleging verzorging en thuiszorg) en Joke de Vries (hoofdinspecteur langdurige zorg IGZ).

Deze pagina is een onderdeel van: