Nieuws

Goede relatie hulpverlener cruciaal bij ouders met lichte verstandelijke beperking

19 december 2014

Promotieonderzoek van Marieke Meppelder toont aan dat bij de ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking de relatie tussen ouder en hulpverlener cruciaal is. Ouders zoeken met name steun bij begeleiders die ervan overtuigd zijn dat deze ouders hun opvoedingsvaardigheden kunnen verbeteren.  De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat de bereidheid van ouders met lichte verstandelijke beperkingen om ondersteuning te vragen niet alleen een kenmerk van ouders is, maar ook samenhangt met kenmerken van begeleiders en de relatie tussen ouders en begeleiders.

Ouders met lichte verstandelijke beperkingen hebben te maken met meerdere risicofactoren die de ontwikkeling van hun kinderen kunnen bedreigen. Zo leven zij vaak in armoede en hebben weinig mensen om op terug te vallen. Ouders die het ondanks deze risicovolle context redelijk tot goed doen hebben vaak de bereidheid om ondersteuning te vragen en accepteren, maar dat verloopt lang niet altijd soepel. 

Meppelder: ‘Bij de beoordeling van de opvoedingssituatie en opvoedingsvaardigheden van ouders met beperkingen is het belangrijk om de context waarin ouders zich bevinden niet uit het oog te verliezen. Hulpbronnen in de omgeving van ouders, zoals een gezonde financiële situatie en ondersteuning vanuit het sociale netwerk, kunnen een beschermende werking hebben, soms meer dan de eigen vaardigheden van ouders.’ Terwijl in de zorg voor mensen met beperkingen het evidence based werken centraal staat, laat dit onderzoek zien dat het aangaan van goede relaties hier een belangrijke voorwaarde voor lijkt te zijn. 

Consortium 'Wat werkt'

Meppelder maakt onderdeel uit van het consortium ‘Wat Werkt voor ouders met verstandelijke beperkingen?'. Dit consortium onderzoekt hoe ouders met een verstandelijke beperking het beste geholpen kunnen worden bij de opvoeding van hun kind. Het onderzoek bestaat uit drie deelprojecten die aansluiten bij beschermende factoren in gezinnen waar ouders een verstandelijke beperking hebben. Het betreft durven vragen en accepteren van hulp, effectieve opvoedondersteuning en het voorhanden zijn van een sociaal netwerk. Het onderzoek is ontstaan vanuit het landelijke werkgezelschap Ouderschap en Kinderwens. De Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek (pedagogische wetenschappen) voert het onderzoek uit in samenwerking met ASVZ, Gemiva-SVG groep, Philadelpia Zorg en Vilans, die samen een consortium vormen.

Meer informatie

Bij vragen over het proefschrift De kracht van verbindingen’, waarop Meppelder op 9 december 2014 aan de VU promoveerde: h.m.meppelder@vu.nl. Meer informatie over het consortium is te vinden op www.watwerktvoorouders.nl.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: