Nieuws

Griepvaccins 2021

Leestijd: 5 minuten
21 juni 2021

Voor zorgorganisaties is het weer tijd om de jaarlijkse griepvaccins te bestellen, voor zowel cliënten als medewerkers. Het griepvaccinatieprogramma voor cliënten gebeurt via het SNPG. De SNPG doet dit ook voor het vaccinatieprogramma tegen pneumokokken. De griepvaccinatie voor medewerkers gebeurt niet via de SNPG. Zorgorganisaties moeten dit zelf organiseren.

vrouw krijgt vaccinatie in arm

Elk jaar krijgt gemiddeld 1 op de 10 mensen griep. Meestal is het onschuldig, maar er zijn ook ieder jaar mensen die eraan overlijden. Het is mogelijk een vaccinatie te krijgen die de kans op de besmettelijke ziekte verkleind. Deze griepprik is niet verplicht. Iemand kiest altijd zelf om wel of niet van het aanbod gebruik te maken. Op de website van de RIVM staat meer informatie over het halen van de griepprik. 

Griep en de gehandicaptenzorg 

Aangezien griep een besmettelijke ziekte van de luchtwegen is, is de kans op griep groter als mensen dicht op elkaar leven of werken. Omdat mensen in de gehandicaptenzorg vaak dicht in de buurt (moeten) komen bij elkaar, is het verstandig als zowel cliënten als medewerkers een griepprik halen. Medewerkers zijn mogelijk zelf minder vatbaar voor griep, maar beschermen anderen in hun directe omgeving, zoals de cliënten. Mensen kunnen het virus namelijk mogelijk verspreiden zonder zelf ziek te zijn - iets wat veel mensen vergeten.  

Griepvaccinatie 2021: mogelijk weer een gefaseerde aanpak in verband met COVID-19

De coronabesmettingen nemen nu snel af. Maar het virus is nog niet weg. Om deze reden zal de griepvaccinatie dit jaar mogelijk - net als vorig jaar – gefaseerd uitgevoerd worden. Kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep zijn als eerste aan de beurt. Daarenboven is vaccinatie van medewerkers in zorgorganisaties essentieel om cliënten of patiënten indirect te beschermen zoals hierboven is genoemd. Houd hiervoor de website van de RIVM of de Gezondheidsraad in de gaten.  

Wat doet de griepvaccinatie?  

Een griepvaccinatie helpt voorkomen dat iemand ziek wordt of ernstige complicaties krijgt als gevolg van griep. Daarnaast verkort het de duur van de periode waarin iemand ziek is. 

Meer informatie over de griepvaccinatie cliënten 

Cliënten in de gehandicaptenzorg vallen onder de risicogroepen. Zij krijgen een oproep van de huisarts of van de instelling waar zij verblijven.  

Belangrijke informatie voor werkgevers: Zorgaanbieders kunnen dit jaar in de periode van 1 juni tot en met 30 juni via de webapplicatie van de SNPG de vaccins voor cliënten bestellen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de behandelende arts van aanbieder. Ook dit jaar wordt aan cliënten die tussen 1-1-1948 t/m 31-12-1952 zijn geboren tegelijkertijd het pneumokokken vaccin aangeboden. Ook deze vaccins kunt u bij de SNPG bestellen via de webapplicatie in dezelfde periode als de griepvaccinatie. U bent over de voorbereiding van de griepvaccinatie voor cliënten al reeds geïnformeerd door de SNPG. Heeft u geen bericht ontvangen bel dan naar 0900-4743777 of mail naar griep@snpg.nl. Heeft u als zorgaanbieder een behandelend arts en is het organiseren van de griepvaccinatie voor cliënten voor uw organisatie nieuw? Bekijk dan de website van de SNPG voor meer informatie.  

Meer informatie over de griepvaccinatie medewerkers 

Zorgmedewerkers krijgen geen oproep van de huisarts, tenzij zij vanwege hun gezondheid in aanmerking komen voor een griepvaccinatie. Maar omdat velen van hen dagelijks met één van de kwetsbare groepen werken, krijgen zorgmedewerkers soms wel een oproep van hun werkgever. Zorgorganisaties kunnen besluiten om aan hun medewerkers gratis een griepprik aan te bieden. Zij moeten dan deze vaccins zelf bestellen bij hun medische groothandel of hiervoor afspraken maken met een commerciële organisatie. De griepvaccinatie kan dan mogelijk op de eigen locaties door de zorgorganisatie worden georganiseerd. Uiteraard moet de organisatie dan wel aan de RIVM-richtlijnen voor de griepvaccinatie voldoen. Als je geen griepprik op locatie kan krijgen, is het soms wel mogelijk om deze op kosten van je werkgever te halen bij je eigen huisarts. Informeer bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Het is de bedoeling dat medewerkers die een oproep van de huisarts krijgen ook daadwerkelijk naar de huisarts gaan voor hun griepprik, en niet ingaan op een eventuele oproep van de werkgever om de griepprik op locatie te halen. Dit heeft te maken dat er anders niet genoeg vaccins zijn voor de medewerkers zonder oproep van de huisarts. 

Belangrijke informatie voor werkgevers: Als werkgever dien je te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor werknemers. Bescherming tegen een biologische agens, zoals griep, valt daar ook onder. Daarom is het belangrijk dat werkgevers de griepvaccinatie faciliteren voor hun werknemers. Dat kan door de vaccinatie op locatie aan te bieden, of door de kosten ervan te vergoeden als werknemers een recept bij de huisarts halen. Mocht de werkgever dit willen faciliteren, dan maakt zij afspraken met de bij hun bekende leveranciers die deze vaccins verzorgen (apotheken, tussenpartijen, etc.) en zijn zij verplicht de kosten voor het vaccin te vergoeden, mits de zorgverzekeraar hierin een rol speelt. Ben je als werkgever niet bekend met het bestellen van vaccins? Neem contact op met de apotheek waar je als werkgever veel mee samenwerkt of de leveranciers die de vaccinaties leveren. Het is ook mogelijk contact op te nemen met partijen (VaccinatieZorg en PreventCare) die alles op locatie kunnen regelen (van bestellen van vaccins tot het plaatsen van de griepprik bij medewerkers). 

Planning 

Met de groeiende aandacht rondom de griepvaccinatie en het belang hiervan, is het voor werkgevers belangrijk om deze vaccinaties zo snel mogelijk te bestellen voor hun cliënten en medewerkers. Ook al klinkt het griepseizoen nog zo ver weg, toch is het belangrijk deze wél alvast te gaan bestellen bij de leveranciers en de voorbereiding te beginnen. Dit om te voorkomen dat er straks een tekort zou zijn.  

Relevante websites 

Deze pagina is een onderdeel van: