Nieuws

GZSP en vervoer

10 december 2020

Per 1 januari 2021 is alle Geneeskundige Zorg voor Specifieke patiëntgroepen (GZSP, voorheen extramurale behandeling) overgeheveld naar de zorgverzekeringswet (Zvw). De overheveling heeft ook consequenties voor de vergoeding van het vervoer. Hieronder gaan we er kort op in.

Overheveling

In de loop van 2020 hebben we u meerdere malen geïnformeerd over de overheveling. De laatste keer was in oktober 2020.

Vergoeding en vervoer

We vestigen nu in dit artikel nog eens de aandacht op de wijziging voor de vergoeding van vervoer. Vanaf 1 januari moeten alle cliënten/patiënten bij GZSP een machtiging hebben van hun zorgverzekeraar om vervoerd te kunnen worden.  Aangezien het vervoer van de GZSP-patiënten per 1 januari 2021 onder de Zvw valt, moeten GZSP-patiënten, net als alle andere verzekerden, vooraf toestemming hebben van de zorgverzekeraar om in aanmerking  te komen voor vergoeding van het ziekenvervoer. Daarom moeten patiënten zo snel mogelijk, maar voor 31 december 2020, een machtiging aan gaan vragen. In feite moeten de patiënten zelf in actie komen om na 1 januari 2021 voor vergoeding van ziekenvervoer in aanmerking te komen. Ze moeten de betreffende machtiging zelf aanvragen, maar zijn zich daar mogelijk niet van bewust. Op grond van de privacy wetgeving is het voor zorgverzekeraars niet mogelijk om verzekerden die op dit moment al GZSP krijgen, aan te schrijven om hen attent te maken op de wijzigingen en wat dit voor hen betekent. Zo is het eigen risico van toepassing en geldt een jaarlijkse wettelijke eigen bijdrage. Veel informatie vindt u op de site van de rijksoverheid. Ook hebben we in juli 2020 de Q&A’s voor zorgaanbieders gepubliceerd (zie voor de volledigheid de bijlage, punt 16).

Hoogte vergoeding

Voor de inhoudelijke informatie over de (hoogte van de) vergoeding etc. kan de (vertegenwoordiger van de) cliënt het beste zelf contact opnemen met de eigen verzekeraar.

Voor specifieke informatie kunt u mailen naar fmul@vgn.nl en u krijgt dan twee documenten: één met extra informatie voor u als zorgaanbieder en één met informatie voor de patiënt (beide documenten zijn opgesteld door de verzekeraars en bevatten ook de adressen van de verschillende verzekeraars).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: