Nieuws

Halsema: ‘Gehandicapten gedupeerd door falende wetgeving’

06 september 2016

Femke Halsema, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), roept in een brief alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer op aandacht te hebben voor de ‘systeemdwang’ in de nieuwe zorgwetten die gehandicapten dupeert. De Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet zijn star en inflexibel. Dit leidt ertoe dat teveel mensen met een beperking niet de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben om een volwaardig leven te leiden. Halsema overhandigt de brief op 7 september aan fractievoorzitter Diederik Samsom van de PvdA.

Halsema heeft in haar eerste jaar als voorzitter teveel voorbeelden van gehandicapten gezien die niet passen in de strakke afbakening van de nieuwe wetten in de zorg. Daardoor krijgen ze niet de benodigde zorg en kunnen ze ook niet deelnemen aan de arbeidsmarkt en de samenleving. Het persoonlijke leed dat hierdoor wordt veroorzaakt, dient geen enkel maatschappelijk doel en drijft de zorgkosten slechts op.   

Halsema: ‘Wanneer je 18-jarigen met een verstandelijke beperking aan hun lot overlaat omdat ze nu eenmaal de leeftijdsgrens van de jeugdwet hebben bereikt, is dat hardvochtig en ook nog eens kostbaar. Een jongere wordt dan afhankelijk van een uitkering en raakt gefrustreerd’. En als je een middelbare man na een hersenbloeding geen flexibele hulp biedt dan zal zijn familie zich gedwongen voelen hem te laten opnemen. De wetgeving is dan contraproductief.’   

Halsema pleit ervoor om regelingen met spoed flexibel te maken waarbij niet het systeem, maar de noden en verlangens van mensen met een beperking centraal staan. ‘Gehandicapten moeten een afdwingbaar recht op zorg op maat krijgen’.  


Persbijeenkomst Nieuwspoort

Halsema overhandigt de brief persoonlijk aan Diederik Samsom  tijdens een persbijeenkomst in Nieuwspoort. Samsom zal kort reageren. Daarna vindt, onder leiding van Lucille Werner, een debat plaats met de woordvoerders van een aantal grote politieke fracties.
 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: