Nieuws

Handreiking Medicatiebeleid geactualiseerd

Het toedienen van medicijnen brengt risico’s mee voor de cliënt. Het is belangrijk dat het toedienen van medicijnen veilig gebeurt. Maar wanneer werkt uw organisatie eigenlijk veilig met medicijnen? Door systematisch met risicosituaties om te gaan, is de veilige medicatietoediening geborgd en zijn de risico’s voor de cliënt geminimaliseerd. De geactualiseerde handreiking Medicatiebeleid biedt hiervoor de basis binnen uw zorgorganisatie. 

De rol van zorgmedewerker 

Doel van de actualisatie was het aansluiten bij nieuwe of geactualiseerde veldnormen en richtlijnen. De meest opvallende aanpassing is een aanvullend hoofdstuk voor de zorgmedewerker. De zorgmedewerker heeft een belangrijke rol in het medicatieproces. In het hoofdstuk staat precies zijn of haar rol beschreven en wordt geschetst wat de zorgmedewerker mag verwachten van de ketenpartners – zoals de arts en apotheker. Dit hoofdstuk is heel bruikbaar voor zorgmedewerkers in het kader van hun eigen deskundigheidsbevordering en voor scholing in het team. 

Betrokken experts 

De actualisatie is uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), gehandicaptenzorgorganisaties, de NVAVG en de V&VN. Experts van de NHG, KNMP en NVApVG hebben mee gelezen.  

Bijeenkomst: werk jij veilig met medicijnen? 

In een inspirerende bijeenkomst op donderdag 16 mei gaat de VGN graag met haar leden in gesprek over wat volgens medicatieveiligheid is rondom thema’s, zoals medicatie op dagbesteding, veiliger werken met elektronische toedienregistratie of samenwerken met de apotheek. De bijeenkomst richt zich op duo’s van beleidsmedewerkers en begeleiders/aandachtsfunctionarissen. Daarnaast wordt ingegaan op hoe u medicatieveiligheid binnen uw organisatie extra onder de aandacht brengt en praktijkervaringen worden gedeeld. 

Meld u aan voor de bijeenkomst via het inschrijfformulier, onderaan het artikel.