Nieuws

Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg

14 juni 2011

De VGN heeft haar Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg geactualiseerd. Er zijn een aantal essentiële wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen en de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens geïntegreerd in de handreiking. Ook hebben we aanpassingen gedaan op grond van het rapport Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende, dat IGZ in oktober 2010 uitbracht.

Actualisering van de handreiking was onder meer nodig vanwege de invoering van de Geneesmiddelenwet in 2007.
U vindt de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg in de bijlage.