Nieuws

Handreiking om familie te betrekken bij de zorg

11 oktober 2012

Familieleden en naasten gaan een steeds essentiëlere rol vervullen bij het wonen en begeleiden van een cliënt. In gesprek gaan met familieleden verdient dan ook volop aandacht. De 'Zorg gaat door!' geeft managers, familieraden en teamleden in vijf stappen een concrete handreiking om naasten (opnieuw) te betrekken bij de zorg. De handreiking is gericht op de verstandelijk gehandicaptenzorg.

De handreiking is een initiatief van het Pon, een kennisinstituut op het sociale en culturele domein. VGN-instellingen Stichting Prisma en De Lichtenvoorde hebben meegewerkt aan deze praktische handreiking.

Wat levert het op?
“De methode levert op verschillende manieren resultaat op”, aldus Nicole Esser, districtsmanager bij Stichting Prisma. “Het levert veel informatie op over hoe naasten naar de zorg en begeleiding kijken. Dit is erg leerzaam voor onszelf en vaak kunnen we eenvoudig praktische verbeterpunten doorvoeren. Het mooie van de methode is dat de oplossingen niet alleen van de instelling worden verwacht, maar dat met de naasten besproken wordt welke rol zij kunnen spelen in de gewenste veranderingen. Zaken als vrijetijdsbesteding van onze cliënten of de wens tot meer onderlinge ontmoeting worden dan vervolgens ook gezamenlijk opgepakt.”

Dat veranderingen niet zo ingewikkeld zijn en heel positief kunnen uitpakken, heeft Henk Geurts, teamleider van een van de pilotlocaties van Stichting Prisma, ervaren: “In een van de groepsgesprekken brachten familieleden hun wens naar voren om elkaar en de cliënten gezamenlijk te ontmoeten. Vervolgens is in deze woongroep voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking samen met de verwanten een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Door met de familieleden in gesprek te gaan voelden zij zich meer betrokken en wilden ze op hun eigen manier een bijdrage leveren. Familie en personeel hebben samen een nieuwjaarsbijeenkomst verzorgd, met een geweldige opkomst van zeventig mensen!”.  

Aanpak op maat
Elke setting vraagt om een aanpak op maat en bij sommige cliënten moet een goede afweging worden gemaakt of een nauwe betrokkenheid van familieleden in die situatie wenselijk is. Voor veel cliënten in de verstandelijke gehandicaptenzorg zijn de relaties met het thuisfront in de loop der jaren verwaterd, zeker wanneer de ouders van de cliënt zijn overleden. Maar ook voor ouders van wie hun kind zelfstandig gaat wonen, is de mate van betrokkenheid soms een worsteling. Wat is nog hun rol en wat is de rol van de begeleiding? Voor beide groepen is speciale aandacht wenselijk en daar is de methode De zorg gaat door! heel geschikt voor.

Handreiking downloaden
Nieuwsgierig naar de handreiking? Ga dan naar www.hetpon.nl/dezorggaatdoor, daar kunt u de handreiking gratis downloaden. U kunt ook een exemplaar bestellen bij het PON, onder vermelding van PON-publicatie 12-08. De kosten bedragen € 3,50 (inclusief verzendkosten).
Deze lage kosten zijn mogelijk omdat we voor de ontwikkeling van de handleiding financiële bijdragen hebben ontvangen van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en het VSBfonds.

Medewerkers van het PON kunnen u ook op weg helpen bij het opzetten van familiebeleid en/of het uitvoeren van gesprekken met familieleden. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Trude Rietveld of Jeannette den Hartog, 013-53 51 535, t.rietveld@hetpon.nl of j.denhartog@hetpon.nl.