Nieuws

Handreiking omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona

24 juli 2020

Het coronavirus heeft een grote impact op mensen met een beperking, hun familie en op werknemers en organisaties (werkgevers) in de gehandicaptenzorg. Het vraagt veel van werknemers en organisaties maar levert ook nieuwe inzichten en bijzondere resultaten op. Het is de verwachting dat het virus nog een tijd onder ons zal blijven, met alle gevolgen van dien. Daarom adviseren CAO-partijen om gezamenlijk op zoek te gaan naar hoe het werk het best georganiseerd kan worden met een juiste toepassing van de CAO.

kerndocumentenenhandreikingen

Om organisaties en werknemers hierbij te helpen is de handreiking ‘Omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona’ opgesteld (te downloaden onder dit artikel). In de handreiking geven we een toelichting op een aantal afspraken uit de CAO, ondersteunen we de dialoog en geven we een denkrichting voor mogelijke oplossingen. Zo staat er in de handleiding meer informatie over tijdelijke wijzigingen, min- en plusuren, afspraken over werktijden en roosters, vakanties en overwerk.

Gezamenlijk overleg

De handreiking is de uitkomst van gezamenlijk overleg van CAO-partijen om werknemers en organisaties zo goed mogelijk te faciliteren bij het doorkomen van deze corona-situatie en daarbij het gezamenlijk belang in het oog te houden: het bieden van een veilige en gezonde omgeving voor werknemers en cliënten.

Muriel van Rijn VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn