Handreiking Seksualiteit en seksueel misbruik

Met de handreiking Seksualiteit en seksueel misbruik biedt de VGN handvatten waarmee instellingen hun eigen beleid onder de loep kunnen nemen en zo nodig kunnen actualiseren. De VGN wil bereiken dat handelingsverlegenheid op het complexe terrein van seksualiteit en seksueel misbruik wordt overwonnen.

De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor managers omdat zij een sleutelrol vervullen bij de totstandkoming, implementatie en het levend houden van het seksualiteitsbeleid. Daarnaast is de handreiking bedoeld voor anderen die een bijdrage willen en kunnen leveren, zoals aandachtsfunctionarissen seksualiteit.

Omkeerboek

De handreiking bestaat uit twee delen en heeft de vorm van een omkeerboek. Het ene deel biedt een uitwerking van visie, beleid, implementatie en verankering van beleid op het gebied van de ontwikkeling van gezonde seksualiteit en het voorkomen van seksueel misbruik. Het andere deel, getiteld Sturen op aanpak van seksueel misbruik, geeft informatie over en handvatten voor hoe te handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik.

Kennis bundelen en verrijken

Omdat er op veel plekken al goede instrumenten en praktijken zijn, hebben we ervoor gekozen al deze kennis te bundelen en te verrijken. Dit doen we in de wetenschap dat protocollen alleen misbruik niet zullen voorkomen. We weten dat ook een open communicatie en een veilige (meld)cultuur van eminent belang zijn. Maar protocollen en instructies vormen wel een belangrijk en onontbeerlijk basisinstrument voor alle mensen die betrokken zijn bij dit complexe onderwerp.

Prevalentieonderzoek

Over enige tijd verschijnen de uitkomsten van het onderzoek Prevalentie seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg van Rutgers WPF (voorheen RutgersNissoGroep) en MOVISIE. Met dit onderzoek wordt uitvoering gegeven aan een van de onderwerpen uit de Veiligheidsagenda, die mede door de VGN is ondertekend. Het prevalentieonderzoek was voor de VGN aanleiding om op het Kennisplein Gehandicaptensector de werkplaats Seksualiteit en seksueel misbruik te laten uitvoeren.

Links

Deze pagina is een onderdeel van