Nieuws

Hans Schirmbeck in Skipr: Plek achter geraniums dreigt voor gehandicapte

17 maart 2014

Gemeenten hebben nog geen scherp beeld van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van gehandicapten. Daardoor dreigen ze ‘achter de geraniums’ te belanden. Daarvoor waarschuwt directeur Hans Schirmbeck van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in een interview met Skipr. Bestuursvoorzitters Gertrude van den Brink (Middin) en Gerard Gerding (Gemiva-SVG) roepen gemeenten op samen te werken met zorgaanbieders om de complexe taak waar ze voor staan goed vorm te geven.

De verenging van de discussie brengt volgens Schirmbeck het gevaar mee dat minder zichtbare groepen over het hoofd worden gezien. “Dat is het probleem waar we nu tegen aan lopen, we merken dat heel veel gemeenten nog geen idee hebben van wat het is om straks arrangementen te bedenken voor mensen met een beperking en welke vragen die groep heeft.  Daar maken we ons zorgen over. Ik verwacht zeker in de eerste fase wel wat ongelukken, omdat niet duidelijk is welke zorg past bij de burger die zich meldt aan het loket of erger nog: niet meldt aan het loket. Het kan dat mensen met een beperking dat zorgloket helemaal niet vinden en dus achter de geraniums verpieteren. En dat gemeente zich pas na verloop van tijd realiseert dat er ook nog burgers zijn waar extra aandacht en zorg voor nodig is.” Kijk hier voor het filmpje met Hans Schirmbeck (Skipr).

Wantrouwen  
“Het is heel belangrijk dat gemeenten snappen wie die burgers zijn waar ze in het verleden niet zoveel mee te maken hadden”, zegt bestuursvoorzitter Gertude van den Brink van zorgaanbieder Middin. “Ik zie wel dat gemeenten steeds meer belangstelling tonen voor kwetsbare groepen, maar we moeten niet vanuit wantrouwen en risicobeheersing die overgang maken. We moeten bovendien continuïteit bieden aan de huidige klanten.”  

“Gemeenten beseffen in toenemende mate hoe complex de opgave is waar ze voor staan, wat kan, mag en wil de gemeente voor deze groep”, reageert bestuursvoorzitter Gerard Gerding van Gemiva-SVG Groep. “Het is voor ons als aanbieders erg onduidelijk hoe de gemeenten die verantwoordelijkheid op 1 januari gaan oppakken. Ik ben vooral bang dat ongeacht hoe de zaken er ook voor staan het kabinet die bezuiniging die ze al heeft ingeboekt gewoon overeind houdt. Dan mogen we als aanbieders, medewerkers, cliënten en hun ouders het probleem van de financiering oplossen.” 
Kijk hier voor het filmpje van Gertrude van den Brink en Gerard Gerding (Skipr).

Via deze link ziet u interviews met andere bestuurders en Kamerleden tijdens het Zorgdebat 2014.

Voor een impressie van het zorgdebat in Den Haag, lees hier.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen