Nieuws

Herfstakkoord: Forensentaks van de baan

01 oktober 2012

De forensentaks is van de baan. Dit maakten Samsom (PvdA) en Rutte (VVD) bekend tijdens een speciale persconferentie over hun alternatieve plannen voor de begroting van 2013. Door de afschaffing van deze maatregel worden medewerkers niet geconfronteerd met stijgende kosten om naar hun werk te komen. Dit geldt vooral voor medewerkers met gebroken diensten en ambulante medewerkers.

Daarnaast komt er een einde aan de langstudeerboete, wordt het liggeld in ziekenhuizen afgeschaft, wordt de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg teruggedraaid en krijgen flexwerkers langer recht op doorbetaling bij ziekte. Ook gaat er 100 miljoen euro extra naar startende leraren en komt er een doorwerkbonus voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder erop achteruit te gaan.

De maatregelen zorgen voor een begrotingsgat van ruim 2 miljard euro. De dekking voor de plannen wordt gevonden in het schrappen van het vitaliteitssparen. Deze spaarregeling voor werknemers diende als vervanging voor onder meer de spaarloonregeling. Dit bespaart op termijn 700 miljoen euro per jaar. Daarnaast wordt de assurantiebelasting (belasting op verzekeringen) verhoogd naar 21 procent. In 2013 moet dat al bijna een miljard euro opleveren; vanaf 2015 jaarlijks 1,4 miljard. Het begrotingstekort voor 2013 blijft door de maatregelen op 2,7 procent.

AOW-leeftijd
VVD en PvdA spraken ook af dat de AOW-leeftijd nog iets sneller omhoog gaat. Zoals afgesproken stijgt de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar met 1 maand, en loopt die in de jaren daarna op naar 67 jaar. In het nieuwe tijdpad komt de AOW-leeftijd in 2021 op 67 jaar uit. Vanaf 2016 loopt de leeftijd sneller op dan in de huidige kabinetsplannen.

Voor werknemers (voltijd en deeltijd) vanaf 61 tot 65 jaar komt er een doorwerkbonus. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar, kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. Deze doorwerkbonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90% van het wettelijk minimum loon. Het structurele budgettaire beslag van deze regeling is ruim 200 miljoen. Daarnaast wordt geïntensiveerd op de bestaande mobiliteitsbonus om de arbeidsparticipatie verder te stimuleren.

Voor mensen die per 1 januari 2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging, wordt vanaf 2013 een overbruggingsregeling ontworpen. De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150% van het wettelijk minimum loon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Voor de uitvoeringskosten is 5 miljoen in 2014 beschikbaar.

Modernisering Ziektewet
De invoering van de prikkel voor werknemers uit de modernisering van de Ziektewet (verkorting duur uitkering) wordt met een jaar uitgesteld. Dit levert een derving op van 38 miljoen in 2013. Binnen een jaar wordt een alternatief gevonden om de hoge instroom van werknemers zonder vast contract (flexwerkers) in de Ziektewet het hoofd te bieden.

Regeerakkoord
PvdA-leider Diederik Samsom sprak van 'belangrijke verbeteringen' voor de begroting van volgend jaar. 'We ruimen een paar maatregelen op die achteraf niet verstandig waren.' Volgens Samsom laat het pakket maatregelen zien dat de VVD en PvdA elkaar af en toe 'wat gunnen.'

Rutte zei verder dat het niet realistisch is dat er 'binnen één a twee weken' een regeerakkoord ligt tussen PvdA en VVD. Wel verlopen de gesprekken 'goed' en willen beide partijen de onderhandelingen 'niet langer dan nodig' laten duren.

Bron: Volkskrant/VNO-NCW