Nieuws

Herinspecties zorg en welzijn Inspectie SZW

24 februari 2015

De Inspectie SZW gaat vanaf half februari herinspecties houden bij instellingen in de sector zorg en welzijn. De herinspecties vinden plaats bij instellingen waar in de afgelopen jaren bij een inspectiebezoek overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van veilig en gezond werken. Deze instellingen hebben daarop een brief ontvangen, met daarin een termijn waarop ze de zaken op orde moeten hebben. Het gaat om ziekenhuizen, asielzoekerscentra en opvanghuizen, instellingen in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg, en instellingen in de verpleging, verzorging, thuis- en kraamzorg.

De focus bij deze herinspecties is gericht op psychosociale arbeidsbelasting en arbeidstijden. Bij psychosociale arbeidsbelasting gaat het met name om werkstress en agressie tegen werknemers. Deze factoren vormen de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerd ziekteverzuim in de zorg. De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting is dan ook één van de speerpunten in de aanpak van de Inspectie SZW in de sector zorg en welzijn. Bij de Inspectie worden zowel het beleid als de uitgevoerde maatregelen beoordeeld.

Sancties

Als bij een herinspectie een eerder geconstateerde overtreding niet is opgeheven, dan zal de Inspectie SZW doorpakken en een boete opleggen. De wet ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ maakt hogere sancties mogelijk.

Meer informatie

Informatie over de wet- en regelgeving voor veilig en gezond werken is onder meer te vinden in de door de branche opgestelde arbocatalogs www.profijtvanarbobeleid.nl.

Meer informatie over veilig en gezond werken in de sector zorg en welzijn: www.inspectieszw.nl/zorg.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn