Nieuws

Hoge winsten bij VGN-leden?

26 september 2019

Via het televisieprogramma Pointer van KRO/NCRV kwam op woensdagavond 26 september in het nieuws dat 85 zorginstellingen gemiddeld meer dan 10% winst hebben gemaakt over de jaren 2017 en 2018. Daarbij zijn 22 instellingen die gehandicaptenzorg leveren. Minister de Jonge heeft inmiddels gereageerd op dit bericht: “Ik zou zeggen dat een winstpercentage bestaand uit dubbele cijfers niet moet kunnen. Incidenteel misschien, maar over meerdere jaren is dit onmogelijk”.

Het beeld dat door Pointer is geschetst weerspiegelt zeker niet de situatie in de gehele sector. In de gehandicaptenzorg staat het rendement juist onder druk, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende complexiteit van de zorg. 30 Leden van de VGN hebben in 2017 en 2018 gemiddeld verlies gemaakt.

De VGN heeft nagegaan welke van de 22 instellingen die (ook) gehandicaptenzorg leveren lid zijn van de vereniging. Dat gaat om 8 instellingen, waarvan er 2 de rechtsvorm BV hebben en 6 de rechtsvorm stichting. De VGN is van mening dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de maatschappelijke middelen, die beschikbaar zijn gesteld voor het leveren van zorg aan mensen met een beperking. De VGN hanteert lidmaatschapseisen, waaronder het voldoen aan de zorgbrede Governancecode. In deze code zijn waarden opgenomen die gelden voor zorgorganisaties. De VGN zal de komende periode met de betrokken leden in overleg treden en nagaan in hoeverre de behaalde resultaten passen bij deze waarden. Het kan zijn dat deze gesprekken aanleiding geven tot het nemen van maatregelen. 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: