Nieuws

Hoogte zorgbonus 2021 bekend

27 oktober 2021

Maandag 25 oktober is de hoogte van de zorgbonus 2021 bekend gemaakt. De bonus bedraagt €384,71 netto en is opnieuw een blijk van waardering voor zorgprofessionals die onder moeilijke omstandigheden hebben gewerkt.

abonnementstariefwmo

VWS stuurt nog in oktober de subsidiebeschikking naar de aanvragers. Bij toekenning van de subsidie wordt vóór half november het subsidiebedrag, inclusief de verplichte belastingafdracht, bij voorschot uitgekeerd. Daarmee wil VWS het mogelijk maken dat de zorgbonus nog voor het eind van het jaar aan de zorgprofessional kan worden uitgekeerd.

De zorgbonus 2021 is bedoeld voor zorgverleners die door COVID-19 in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 onder moeilijke omstandigheden zorg hebben verleend. Zorgprofessionals die op jaarbasis meer dan twee keer modaal verdienen komen niet in aanmerking voor de bonus.

Het was aan de zorgaanbieders om te bepalen voor welke medewerkers de zorgbonus werd aangevraagd. Voor in totaal 1.042.071 zorgverleners is de bonusaanvraag van zorgaanbieders en budgethouders door het ministerie van VWS goedgekeurd. Voor de bonus is een budget van € 720 miljoen beschikbaar, dat gelijkelijk onder deze zorgverleners verdeeld zal worden. Op basis daarvan is vastgesteld dat het bonusbedrag € 384,71 netto bedraagt.

De zorgaanbieder keert de bonus binnen vijf maanden na dagtekening van de subsidieverlening uit aan de zorgprofessional.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling voor de bonus voor zorgprofessionals vindt u op de pagina van DUS-I.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Muriël van Rijn (06-13214553 of mvanrijn@vgn.nl) of de CAO-helpdesk: 030-2739719 of caohelpdesk@vgn.nl 

Muriel
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn

Deze pagina is een onderdeel van: